historique
partenaires
IRISnet staat in voor de telecommunicatie diensten op het netwerk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Historiek

In 1995 al pakte het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) uit met het idee om een breedbandnetwerk uit te bouwen met de bedoeling de telecommunicatie tussen de verschillende overheidsbesturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verbeteren.
Gevolg is dat de gewestelijke instanties gestart zijn met allerlei haalbaarheidsstudies voor dergelijk breedbandnetwerk, onder meer over de bouw van een intranetnetwerk ten behoeve van de gewestelijke besturen, de gemeenten en de Brusselse openbare ziekenhuizen.
Een en ander vertaalde zich uiteindelijk in de ondertekening van een akkoord dat aan de wieg stond van IRISnet, de toekomstige digitale backbone van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Per ordonnantie verruimt het parlement het werkterrein van het CIBG tot telecommunicatie

Toevertrouwing van de IRISnet-opdracht aan de tijdelijke vereniging France Télécom-Telindus.

Technische opstart van het IRISnet-netwerk met een bandbreedte van 622 Mb/s

Officiële opstart van het IRISnet-netwerk (Interactive Regional Information & Service Network)
Aansluiting van de openbare ziekenhuizen
Aansluiten van de eerste 162 scholen
Omschakeling naar SDH
Veralgemening van VoIP.
Aansluiting van de Openbare Vastgoedmaatschappijen
Verlenging van de oorspronkelijke raamovereenkomst met het oog op upgrading van de netwerkinfrastructuur en start van de aanbestedingsprocedure voor de toekomst van IRISnet
Oprichting van IRISnet cvba, in de vorm van een publiek-private partnersamenwerking met telecomoperator Orange Belgium.
Overgangsperiode tussen de oude en de nieuwe IRISnet-operator
Voltooiing van de upgrade van het actieve netwerk naar IP-MPLS technologie volgens een meervoudige 10 GB/s-configuratie, die capaciteitsuitbreiding tot 100 GB/s alsook de toevoeging van POP’s (Point of Presence) op het grondgebied van het Gewest mogelijk maakt met de bedoeling de veerkracht van het netwerk te vergroten.
Inhuldiging van het Unified Communication-platform met partner Escaux