partenaires

Video Protection

Video, Transport, Opslag

Video protection

Videobewaking is een essentieel thema in de ontwikkeling van de “Smart City”. De Brusselse regering heeft er trouwens een prioriteit van gemaakt door het licht op groen te zetten voor een project dat moet uitmonden in een centraal videobewakingsplatform voor het hele Gewest. Het CIBG heeft de opdracht gekregen om de mogelijke oplossingen vanuit technisch, juridisch en budgettair standpunt te analyseren. IRISnet cvba zal instaan voor de exploitatie van het systeem.

Het Gewestelijke Data Center wordt een hoeksteen van het systeem aangezien daar de beelden opgeslagen zullen worden die via het VMS (Video Management System - de toepassing die de camera’s aanstuurt en zorgt voor de weergave van de beelden) zullen binnenkomen.
Dit project zal niet raken aan de operationele autonomie van de verschillende partners (waaronder de 6 politiezones, Brussel Mobiliteit, de MIVB, de DBDMH, de Haven van Brussel, …) maar zal zorgen voor een eenvoudiger proces inzake aankoop en onderhoud van apparatuur, het gemeenschappelijk gebruik van gegevens, en dit alles binnen een duidelijk wettelijk kader dat respect heeft voor de burger en onder de controle valt van het Gewestparlement.

Videobewaking heeft niets met ‘Big Brother’ te maken maar staat ten dienste van alle spelers die in de openbare ruimte moeten tussenkomen om deze te verbeteren (bijvoorbeeld: beheer van de verkeersstromen, coördinatie van diensten bij grootschalige evenementen, misdaadpreventie) en uiteindelijk ten dienste van iedereen.
En denk eraan: cheese u wordt gefilmd!