IRISnet

Activiteitenverslag
2017

Ontdek

Inleiding

Thierry Joachim

Thierry Joachim

General Manager

Meer dan ooit duurt het avontuur van IRISnet voort. Het jaar 2017 zal immers gekenmerkt zijn door de consolidatie en vereniging van de factoren die hebben bijgedragen tot de successen van de eerste 5 jaar van het bestaan van de CVBA. Wordt dus vervolgd.

Onze prioriteiten zijn het verzamelen van competenties, het bij elkaar brengen van de teams en het integreren van de technologieën geweest. Een toename van de human resources, van het aanbod van diensten en van de omzet bevestigen ons streven om van IRISnet een instrument te maken dat essentieel is voor de Brusselse omgeving. Onze klanten hebben het goed begrepen en wij danken hen voor hun trouw en hun steun als medewerkers.

In dit verslag beschrijven we de verschillende fasen die de digitale en organisatorische transformatie van onze onderneming voorafgaan.

We willen blijven investeren in de kwaliteit van onze diensten door onze klanten in de toekomst één aanspreekpunt aan te bieden voor ons hele aanbod en onze procedures te verbeteren door ze te digitaliseren.

Tot slot zijn we trots op onze samenwerking met het CIBG voor de installatie, de configuratie en het beheer van de dienstenplatforms van de gewestelijke projecten. Dit jaar alleen werden 29 onderwijsinstellingen aangesloten op ons glasvezelnet, waren er ruim 5,5M aansluitingen op het platform van het wifi.brussels net en werden er 69 LEZ-camera's in gebruik genomen.

Na dit jaar beginnen we dus aan de tweede helft van de opdracht. Deze zal gekenmerkt worden door twee verkiezingsperioden die zullen leiden tot bepaalde veranderingen in het landschap van het Gewest, maar die, ik ben er zeker van, geen invloed zullen hebben op onze onderneming.
Laura Vanhee

Laura Vanhee

Voorzitster van de Raad van Bestuur

In 2017 heeft IRISnet 5 kaarsjes utgeblazen.
En het is niet zonder trots dat we terugkijken op die jaren waarin we ons hebben ingespannen voor de digitale ontwikkeling van Brussel.

Deze tevreden terugblik betekent niet dat IRISnet nu op haar lauweren kan rusten. De kwaliteit van de dienstverlening aan de klanten moet continu verhoogd worden. Bovendien staat de innovatie niet stil: ze schiet als een pijl de toekomst tegemoet. En wie niet innoveert, blijft steken in het verleden.

Dankzij IRISnet sta ik te popelen om te zien wat de toekomst en innovatie voor Brussel in petto hebben. Hoe dan ook, één ding is zeker: IRISnet zal er deel van uitmaken.
Michaël Trabbia

CEO Orange Belgium

Michaël Trabbia

Bestuurder

De wereld om ons heen verandert ingrijpend, waardoor mobiliteit en onze manier van leven en werken ook veranderen. Informatie- en communicatietechnologieën zijn het bevoorrechte instrument geworden om de uitdaging van de verbetering van de levenskwaliteit in de stad aan te gaan voor alle burgers en ten dienste van de overheden. Het aanbieden van gedematerialiseerde en mobiele diensten moet centraal staan in de transformatie van de steden en de telecomoperatoren spelen daar een essentiële rol in.

Gezien hun ontwikkeling van de vaste en mobiele netwerken van de laatste generatie, van glasvezel naar 4G+, van het Internet of Things naar big data, zijn zij zelf best geplaatst om de overheden te begeleiden in hun digitale transformatie, en dit in alle sectoren van de smart city. Het 4G+ (LTE Advanced)-net van Orange, dat constant in ontwikkeling is, dekt vandaag ook 100% van het grondgebied van Brussel.  

De convergentie van Vast-Mobiel en de eenwording van communicatiemiddelen via bijvoorbeeld " One Number " of één nummer zijn ook onvermijdelijk geworden.
IRISnet en Orange geven aan alle mensen de middelen om doeltreffend samen te werken, overal en op ieder moment, op diverse eindapparaten en applicaties (smartphones en tablets, sociale netwerken, mobiele applicaties, aangesloten objecten enz.), wat meer en meer als een essentiële behoefte wordt gezien.  

Kortom, aangezien ze onontbeerlijk zijn voor de ontwikkeling van intelligente steden of smart cities, zullen aangesloten objecten over enkele jaren een van de belangrijkste factoren in de toename van het gebruik zijn.  

Via het publiek-privaat partnerschap heeft IRISnet de kracht van een groep die tot de 12 leidende operatoren in de wereld behoort op het gebied van cyberbeveiliging, smart cities of het Internet of Things dankzij de inzet van speciaal ontworpen netwerken, de zgn. "Low Power Wide Area". Deze laag-verbruik-netwerken laten toe om apparaten aan te sluiten tegen lagere kosten, met een betere dekking binnenin gebouwen en een langdurige energieautonomie.  

In dit opzicht is Orange Belgium de eerste operator in België die een nationale dekking aanbiedt op basis van de internationale standaarden LTE-M en Narrowband IoT (NB-IoT), die zich baseren op de bestaande 4G-netwerken.  

Samen met IRISnet en het CIBG zijn we klaar om alle competenties van Orange Belgium en van de Orange-groep ter beschikking te stellen door deze mobiliteit te blijven begeleiden en ook te profiteren van de opkomst van deze mobiliteit ten dienste van de overheden en de burgers van Brussel.
Hervé feuillien

Directeur-Generaal CIBG

Hervé Feuillien

Bestuurder

Telecommunicatie staat centraal in de digitale overgang. Het CIBG is de enige Brusselse openbare instelling die telecommunicatie onder haar organische bevoegdheden heeft. In dat kader is ze de drijvende kracht geweest achter de verdeling van telecom tussen de verschillende machtsniveaus in Brussel en de ontwikkeling van oplossingen die ondersteund worden door dit netwerk.

Het CIBG is ook aandeelhouder van IRISnet cvba en heeft zo een aandeel in de convergentie vast-mobiel. Zoals voorzien door het lastenboek dat de juridische constructie heeft toegelaten van het publiek-privaat partnerschap IRISnet, wordt deze convergentie momenteel ingevoerd in de instellingen van ons Gewest.

De technologische veranderingen zijn slechts een manier om de doeltreffendheid en efficiëntie van onze openbare diensten te verbeteren.

De lopende projecten, zoals de LEZ, video protection en ANPR, die in Brussel snel en voor een redelijk budget zijn mogelijk geworden, tonen aan hoezeer de cvba IRISnet het technologisch instrument is dat ons Gewest toelaat onze toekomst te verzekeren.

De uitdaging voor de komende jaren bestaat erin deze ontwikkeling verder te zetten en te versterken, meer bepaald naar aanleiding van de nieuwe wetgeving die er zit aan te komen, maar ook de vernieuwing van IRISnet na afloop van het publiek-privaat partnerschap. Deze uitdaging zal aangegaan worden; het gaat om de toekomst van ons Gewest.

Be Unified

Ons netwerk

Eén ding is zeker: vijf jaar na haar oprichting is IRISnet, die voortkomt uit het publiek-privaat partnerschap tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het bedrijf Orange, erin geslaagd haar stempel te drukken op het telecomlandschap van het Gewest.

Als IRISnet haar klanten innovatieve oplossingen kan aanbieden om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan, is dat dankzij een proactief beleid van investeringen in glasvezel en in de modernisering van onze diensten, meer bepaald door de introductie van nieuwe technologieën voor zeer snelle breedbandnetwerken en door de invoering van een echte convergentie vast-mobiel.

Tussen 2013 en 2017 werd door onze teams een zorgvuldige ontmanteling van de oude netwerkinfrastructuur uitgevoerd. Dankzij een gepersonaliseerde begeleiding per klant was er een minimum aan verstoring en bleven de diensten gegarandeerd. Deze operatie heeft IRISnet en haar klanten toegelaten om te werken in een gestandaardiseerde, krachtige en evolutieve omgeving.

In haar digitaliseringsprogramma zal IRISnet haar organisatieplatform ter beschikking stellen van haar klanten in 2018. Daarom zal onze nieuwe netwerkinfrastructuur meer gefragmenteerd zijn en klaar zijn voor SDN (Software Design Network). Daarnaast blijven de beveiliging en de redundantie van onze platforms een prioriteit.

2017 was ook het jaar waarin IRISnet de convergentie vast-mobiel werkelijkheid liet worden door, samen met haar partner Orange, mobiliteit in haar diensten te integreren. We beschikken over een speciale interconnectie binnen het mobiele netwerk van Orange die ons toelaat vaste en mobiele telefonie te verbinden. Zo behoudt iedere gebruiker zijn of haar vast nummer op al zijn of haar apparaten, en dit altijd en overal.

Fix + Mobile

Het Orange-netwerk: klaar voor de toekomst.

De wereld waarin we leven is constant in beweging en verandert ingrijpend de manier waarop we leven, werken en ons verplaatsen. Daarom heeft de digitale transformatie, ongeacht of deze ten dienste staat van bedrijven of openbare instellingen, nood aan stabiele en performante verbindingen.

5G en het Internet oThings zullen het mobiele landschap grondig veranderen. Door samen te werken met netwerktoeleveranciers, onderzoekscentra en Belgische en internationale universiteiten, speelt Orange al een sleutelrol in de ontwikkeling van deze technologieën.

5G: de nieuwe norm

 

Eén ding is zeker: 5G komt eraan. Het zal het telecommunicatielandschap ingrijpend veranderen. Het zal de norm worden waarop alle innovatieve technologieën en applicaties gebaseerd zijn. En Orange speelt een sleutelrol op het vlak van technologische ondersteuning, internationale standaardisering en toepassingsontwikkeling. Hiertoe beschikt Orange over een strategisch plan met een duidelijk doel: de gebruikerservaring van onze klanten gevoelig verbeteren. 5G zal veel sneller zijn dan 4G, dat is een feit. En dat is niet alles, verre van.

5G: een pak sneller

Een van de voordelen van 5G zal de superhoge snelheid zijn. Downloaden zal aan een razend tempo gebeuren en opstarten zal al even snel gaan. Concreet betekent dit dat een film, heel zware bestanden en andere bedrijfsgegevens in een oogwenk op uw smartphone zullen staan. Met zulke snelheden zullen toekomstige applicaties zoals virtual reality, augmented reality enz. werkelijk binnen handbereik komen. Het resultaat? Er zal een compleet nieuwe wereld opengaan voor professionele gebruikers. Een wereld boordevol mogelijkheden.

Internet of Things

 

Orange bevestigt haar leiderspositie in M2M met de invoering van een netwerk genaamd National Narrowband IoT (NB-IoT/LTE-M): meer bepaald testen we de nieuwe IoT-technologie op smalband. Het doel ervan? Cruciale applicaties, zoals autonome voertuigen, e-health, bediening van robots en installaties op afstand, zeer veilige, duurzame en meer energiezuinige applicaties voor de bewaking van de installaties, publieke processen, bedrijven ("intelligente" watermeters, leidingen enz.) zijn allemaal aspecten die samenkomen in het Internet of Things.  

 
= Convergentie

Convergentie

Een van de strategische ambities van IRISnet is het verenigen van de wereld van vaste telefonie en die van mobiele telefonie, om zich zo te conformeren aan het bijzonder lastenboek op basis van de creatie van het publiek-privaat partnerschap.

In een wereld die constant in evolutie is, is mobiliteit onvermijdelijk geworden.

Iedereen probeert bereikbaar te zijn, ongeacht het tijdstip of de plek waar hij of zij zich bevindt. IRISnet was zich bewust van deze behoefte en ging op zoek naar een oplossing die haar klanten zou toelaten het evenwicht tussen privéleven en beroepsleven te beheren dankzij bepaalde functies :

 • EEN professioneel nummer per medewerker, ongeacht het gebruikte apparaat: vaste telefoon, mobiele telefoon, computer of tablet.
 • EEN enkel tarief, ongeacht het gebruikte apparaat.
 • EEN autonoom en onafhankelijk beheer door de medewerker van het nummer dat hij verzendt via zijn of haar mobiele telefoon.

Zo ontstond begin 2017 de dienst OneNet.

De instemmig met de convergentie, die door het merendeel van de klanten werd gevolgd, gebeurde via een contract dat ondermeer gebaseerd was op de volgende garanties: hetzelfde tarief voor iedereen, transparantie door benchmarking en een gemakkelijkere migratie. Eind 2017 verzamelde IRISnet ruim 32.000 vaste nummer en iets meer dan 21.000 mobiele nummers in de Brusselse omgeving.

Convergentie, dat betekent ook het aanbieden van slechts één aanspreekpunt en één factuur voor uw telefonie en uw vaste en mobiele gegevens.

  OneNet
     
user 1 price 1 mobile device
  1 fix number 1 mobile number
  one number
IRISnet 1 SPOC 1 invoice
     

My Invoices

Onze diensten convergeren en hun facturen worden verenigd.

My Invoices, de nieuwe applicatie die in september 2017 gelanceerd werd, vereenvoudigt het administratieve beheer van onze klanten door hen met één klik toegang te geven tot de facturen van alle diensten van IRISnet en hun historiek.

Het online beschikbaar stellen van elektronische facturen vervolledigt onze strategische doelstelling: herorganiseren en digitaliseren van ons aanbod.

Team

De evolutie van de activiteiten van IRISnet en de eis van het onmiddellijke moeten gepaard gaan met een bundeling van de competenties van de verschillende partijen die betrokken zijn bij het publiek-privaat partnerschap.

Dit ecosysteem wordt opgebouwd via een gezamenlijke aanpak van de teams van IRISnet, Orange en het CIGB om onze klanten één aanspreekpunt aan te bieden.

Alle nieuwe profielen bij IRISnet:
Network Engineer, Program Manager, Account Manager, Office Manager, Finance Manager, Service Manager, Project Manager,…

Onze partnerschappen

Pierre Dumont

Pierre Dumont

Managing Director
Dimension Data Belgium

Dankzij het partnerschap dat 5 jaar geleden werd gesloten met IRISnet heeft Dimension Data toegang tot een groot deel van de overheidsopdrachten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze nauwe samenwerking, zowel met de werknemers van IRISnet als met de verschillende aanbieders die vermeld worden in de catalogus van diensten, laat toe om onze toegevoegde waarde te tonen aan de eindgebruikers. Want ook al is innovatie belangrijk, de behoeften en eisen van de eindgebruikers blijven onze eerste prioriteit. Zo zijn we in staat te werken aan technologische oplossingen van de toekomst die uiteindelijk de burger ten goede komen. De technologie laat de diverse eindgebruikers toe om steeds doeltreffender te interageren met de burger. Het spreekt voor zich dat dit partnerschap een belangrijke referentie is voor Dimension Data, in de eerste plaats ten aanzien van andere publieke instellingen en, bij uitbreiding, voor de andere sectoren.

Mark Dirckx

Mark Dirckx

General Manager
ENGIE Fabricom

De samenwerking tussen IRISnet en ENGIE Fabricom, die begon in 2014, werd ingehuldigd met de invoering van een gemeenschappelijk softwareplatform voor alle publieke actoren van het Brussels Gewest (6 politiezones, 19 gemeenten, de Haven van Brussel, Brussel Mobiliteit, de DBDMH, de MIVB, …). Dankzij de solide en performante oplossing die werd doorgevoerd door ENGIE Fabricom, is het voortaan mogelijk om alle Video Protection-beelden te delen, wat de efficiëntie verhoogt. 

Dankzij het succes van dit eerste partnerschap hebben andere gemeenschappelijke projecten het licht gezien, zoals de installatie van nummerplaatherkenningscamera's en de invoering van lage-emissiezones in het Brussels Gewest.

Deze projecten sluiten perfect aan bij de toezegging die ENGIE en haar dochtermaatschappijen ten overstaan van de steden en gemeenten hebben gedaan in het kader van de energietransitie. De Groep wil de steden en gemeenten intelligenter, energie-efficiënter, veiliger en duurzamer maken, en dit om deel te nemen aan de evolutie naar een globaal Smart City-concept.

Arnaud Spirlet

Arnaud Spirlet

Algemeen Directeur van Cisco België en Luxemburg

Cisco is wereldleider in digitale transformatie, IT en netwerken. Wij helpen overheidsinstellingen van alle groottes bij het transformeren van de manier waarop de mensen met elkaar zijn verbonden, communiceren en samenwerken.

 

De dagelijkse realiteit van de publieke sector is ook de onze en Cisco biedt u eenvoudige, veilige en betaalbare oplossingen om de efficiëntie van de administraties te vergroten en de ervaring van de burger in zijn verschillende interacties met openbare functies te verbeteren en hem of haar tegelijk een veilige woonomgeving aan te bieden.

 

We zijn al 5 jaar samen met IRISnet en hebben een stevig partnerschap opgezet om deze communicatieplatforms te ontwikkelen en u ter beschikking te stellen. We hebben bijgedragen tot tal van projecten zoals de backbone van IRISnet, het Video Protection-platform, wifi.brussels, videoconferentie, … en nog vele andere projecten.

 

De operationele uitmuntendheid van IRISnet en haar "klant"-gerichtheid hebben duidelijk bijgedragen tot een grotere tevredenheid van de gebruikers maar hebben er ook voor gezorgd dat er vele nieuwe klanten werden aangetrokken.Amaury Demilie

Amaury Demilie

Medeoprichter van Escaux

Bij Escaux zijn we vooral trots op onze technologische, professionele en menselijke samenwerking met IRISnet.

Deze heeft ons toegelaten om meer dan 15.000 mensen te helpen in hun dagelijks werk - op kantoor, op de weg of telewerk - via een mobiel, menselijk en innovatief aanbod van eenvormige communicatie.

De projecten blijven doorgaan

DE REGIONALE PROJECTEN

wifi.brussels

In 2017 is Brussel haar burgers en bezoekers verder blijven stimuleren om verbinding te maken met wifi.brussels, haar gratis wifi-netwerk.

In dat verband werden 132 sites toegevoegd waaronder bepaalde, zoals het De Brouckère, laplein, het Rouppeplein en het Vossenplein, dankzij de integratie in augustus 2017 van Bru-Wifi, het oude wifi-netwerk van de Stad Brussel. Onder deze nieuwe sites zitten ook musea, zoals de Koninklijke Musea en het Muziekinstrumentenmuseum en sociaal georiënteerde sites zoals Actiris, Bruxelles Formation en de loketten van de politiezones.

Op 1 december 2017 waren er 1.300.000 accounts gecreëerd, tegenover 20.000 eind 2016. Deze forse toename valt te verklaren door:

 • De verandering van naam van Urbizone in een meer veelzeggende naam wifi.brussels.
 • Het verbindingsgemak dat toelaat om mobiele apparaten automatisch opnieuw verbinding te laten maken.
 • De massale plaatsing in de metrostations, waardoor voortaan het hele MIVB-net gedekt is.

Top 5 van meest gebruikte locaties

 • Simonisplein
 • Muntplein
 • De Brouckèreplein
 • Emile Bockstaelplein
 • Koningsplein
wifi.brussels

wifi.brussels wil het daar niet bij laten en heeft duidelijke doelstellingen voor 2018 :

 • Permanente samenwerking met de musea, de MIVB en sites met sociale oriëntatie.
 • Synergieën met de Video Protection projecten en Fiber To The School.
 • Het ter beschikking stellen van gratis wifi zoals Winterpret en Brussel Bad.

VPRB/ANPR/LEZ

Het projet Video Protection van het Brussels Gewest breidt verder uit met een grotere integratie van Brussel Preventie en Veiligheid dat vanaf 2018 onderdak zal bieden aan het Gewestelijk Crisiscentrum en het Geïntegreerd Communicatiecentrum waar de beelden van de partners van het gewestelijke platform zullen verdeeld worden.

Deze dienst, die voor iedereen toegankelijk is, is gericht aan al onze mandanten en heeft in 2017 nieuwe projecten verwelkomd voor de gemeenten Jette, Ganshoren en Molenbeek. Door bijvoorbeeld sites van scholen, crèches en sportcentra te verzekeren.

Vóór de lancering van het project ANPR en LEZ, in het kader van het strategisch plan voor de installatie van camera's en de opstelling van de begroting ervan, heeft IRISnet een gedeeld back-office opgezet om de kosten te beperken en de uitvoering van deze ambitieuze projecten te versnellen.

In 2017 werden 70 ANPR-camera's geplaatst op strategische plaatsen in het Gewest, het LEZ-project, dat door de Regering werd aangekondigd, is gelanceerd.

Fiber To The School

FTTS Map

Verbonden sites

Sites in redundantie

Veiligheid blijft een prioriteit voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarom heeft het beslist om de beschikbaarheid van strategische sites te verhogen door ze te verbinden met het glasvezelnet via een compleet redundante en aparte leiding.

In 2017 en 2018 zullen maar liefst 20 sites op deze infrastructuur aangesloten zijn, wat hen een verbinding met hoge beschikbaarheid en zeer hoge snelheid garandeert.

New Ways Of Working

Bij IRISnet denken wij dat de belangrijkste functie van ICT is om medewerkers van een organisatie te helpen efficiënter te werken, maar ook om tijd vrij te maken voor taken met een grote toegevoegde waarde, zoals het onthaal en klantenservice.
Daarom hebben we een strategisch partnerschap gesloten met het agentschap Prepared Mind, een adviesbureau dat gespecialiseerd is in de New Way of Working (NWOW).

Onze gezamenlijke aanpak bestaat erin ICT te integreren in de globale werkomgeving van medewerkers alsook om de ICT-strategie te ontwikkelen in nauwe wisselwerking met de andere arbeidsdimensies:

 • architectuur (werk- en ontvangstruimten)
 • HR (management op basis van doelstellingen)
 • cultuur (delegatie, responsabilisering)
 • processen (digitalisering)

Het is in die optiek dat de gemeente Etterbeek momenteel een groot vastgoedproject ontwikkelt waarbij in één gebouw het gemeentebestuur, het OCMW en de politie wordt ondergebracht.

De gemeenteverantwoordelijken hebben besloten om goed na te denken over de manier van werken binnen het gemeentebestuur:

Hoe het werk organiseren om de burger beter van dienst te zijn? Hoe de beroepsomgeving aanpassen zodat de medewerkers in de beste omstandigheden kunnen werken en het beste van zichzelf kunnen geven?
Thierry Joachim

Christian Debaty

Gemeentesecretaris van het Gemeentebestuur van Etterbeek

Voor Christian Debaty (Gemeentesecretaris) is dit project méér dan een simpele verhuis:

Het gaat om het voorbereiden van de toekomst en het herdenken van de manier waarop binnen de gemeente wordt gewerkt, rekening houdend met de veranderende behoeften van de burgers en die van de ambtenaren. Onze aanpak bestaat erin zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de denkoefening. Via enquêtes, workshops, bezoeken aan referentiesites en de creatie van werkgroepen nodigen wij alle medewerkers uit om zich hun toekomstige werkomgeving voor te stellen en deze samen te bouwen. Dat zorgt voor veel enthousiasme bij het personeel.

Tevredenheidsonderzoek

Onze klanten begrijpen, hun wensen, hun perceptie van en hun ervaring met onze diensten analyseren en in kaart brengen, stelt ons in staat om onszelf elk jaar in vraag te stellen en de nodige wijzigingen in onze organisatie door te voeren.

Algemene deelname

89 personen hebben deelgenomen aan het tevredenheidsonderzoek.

Algemene tevredenheid

87%van de deelnemers zijn "tevreden" en "heel tevreden" over de afdelingen en de diensten van IRISnet.

Evolutie van de tevredenheid met de tijd

2013

50,90%

2014

70,20%

2015

75%

2016

76%

2017

87%

90%van de deelnemers bevelen de afdelingen en de diensten van IRISnet aan.

90%

Kennis van de producten en diensten

kennen de beheerdiensten van het LAN-netwerk.

kennen OneNet.

kennen de bekabelingsoplossingen die voorgesteld worden door IRISnet.

kennen de oplossingen op het vlak van videoconferentie en video protection.

Tevredenheid over "My Invoices"

44 personen hebben deelgenomen aan dit deel van het onderzoek. Enkel diegenen die "My Invoices" kennen.

63%zijn tevreden over het facturatiesysteem " My Invoices ".

63%

Financiële resultaten

Turnover

Evolutie van de jaaromzet

20.666 k €

2016

17.710 k €

2017

20.666 k €

Profit after tax

Evolutie van profit after tax

1.199 k €

2016

1.166 k €

2017

1.199 k €

Full time equivalent

Evolutie van FTE

22,4 FTE

2016

19,3 FTE

2017

22,4 FTE

18,5%

van de EBITDA ten opzichte van de omzet

Ambities 2018

De laatste jaren is de digitale wereld geëvolueerd en dat heeft een groter risico op cyberaanvallen met zich meegebracht.

Met het oog op een betere beveiliging, krijgen (cyber)veiligheid en de GDPR nu onze volle aandacht en brengen een aantal organisatorische en aanpassingsveranderingen met zich mee, die op hun beurt aanleiding geven tot nieuwe bevoegdheden en nieuwe verantwoordelijkheden.

In een wereld die volop in beweging is, zijn digitalisering en organisatie morgen onvermijdbaar geworden. IRISnet blijft niet achter en maakt er voor dit jaar dus haar prioriteit van.

In 2018 kunnen onze klanten zich dus verwachten aan een standaardisering, een vereenvoudiging en een digitalisering van hun diensten.