LAN-WLAN Management

Uitwisselen is delen

LAN-WLAN Management (Delen van gegevens)

Het uitwisselen en delen van informatie vormt de sleutel voor het welslagen van uw organisatie.

Met dat voor ogen begeleidt IRISnet zijn klanten om hun locale netwerken te optimaliseren zodat al hun applicaties stabieler en performanter worden.

In uw verschillende lokalen moeten uw medewerkers gegevens kunnen uitwisselen en toegang hebben tot verschillende gemeenschappelijke toestellen, zoals printers, databaseservers en applicatieservers, en andere bedrijfsinstallaties, of het nu gaat over het kabelnetwerk of het draadloos netwerk (WLAN). Daarvoor moet er een locaal netwerk gemaakt en verzorgd worden in uw bedrijf.

Het onderhoud van dit netwerk vergt specifieke kennis zodat het netwerk goed blijft functioneren en dat er bij incidenten snel kan opgetreden worden.

Door uw locaal netwerk (Local Acces Network – LAN) te installeren en te beheren met behulp van onze dienst « LAN Management », zorgt IRISnet ervoor dat u uw gegevens efficiënt kan uitwisselen en gebruiken op uw locale informaticanetwerk, zonder daarbij uw interne resources te monopoliseren.

IRISnet kan u een service op maat bieden, gebaseerd op:

1. Het type te beheren LAN uitrusting, opgedeeld in 3 categorieën:

 • Materiaal/Switches van het type « Core », « Distributie » of « access »
 • IRISnet kan het materiaal leveren. Onze standaard is gebaseerd op het gamma van Cisco en HP

2. De voorgestelde service:

 • « Standard », « Advanced » of « Advanced + » Service, met toenemend completere beheersdiensten

3. Het voorgestelde serviceniveau (SLA):

 • Serviceniveau van het type « SLA - Base », « SLA – Premium » en « SLA – Gold », met telkens toenemende dienstverlening

Welke optie u ook kiest, IRISnet staat in voor:

 • Het ter beschikking stellen van een platform om informatie uit te wisselen
 • Documentenbeheer (logische schema's, adressering …)
 • Monitoring van de LAN
 • Het bewaren van configuraties en een regelmatige back-up
 • Ondersteuning bij vragen of incidenten, zowel in het Nederlands als in het Frans, en beschikbaar zoals beschreven in de SLA
 • Opvolging van de evolutie van de software van uw materiaal

Op het niveau van de WLAN staat IRISnet in voor uw volledige wireless infrastructuur, die ofwel verbonden is aan onze redundante gecentraliseerde infrastructuur, ofwel aan een eigen infrastructuur. We stellen een oplossing voor die gebaseerd is op het Cisco-platform.

Deze dienst omvat:

 • Studie van het ideale bereik (site survey)
 • Kablering en installatie van de toegangspunten
 • Configuratie
 • Monitoring
 • Software-onderhoud
 • Ondersteuning

Indien gewenst, kunnen we u ook een oplossing gebaseerd op HP-Aruba voorstellen.