IRISnet

Activiteitenverslag
2018

Ontdek

Inleiding

Thierry Joachim

Thierry Joachim

General manager

Sinds het begin van ons bestaan zijn we bij IRISnet begaan met de tevredenheid van alle gebruikers en willen we voortdurend blijven evolueren. Dat uiten we via al onze projecten, en dus ook die van 2018.

De digitalisering van onze interne procedures is mogelijk geworden dankzij het installeren van een ERP, een centrale beheertool die alle stappen integreert die nodig zijn voor het goede verloop van alle activiteiten van de onderneming, van welke afdeling dan ook.

Een Gewest kan pas SMART worden als zijn infrastructuur het mogelijk maakt om alle mogelijke projecten te aanvaarden, zonder beperkingen die te wijten zijn aan bandbreedte. Daarom heeft IRISnet aanzienlijke investeringen volgehouden voor de verbinding van de regio met glasvezel en voor de optimalisatie van hun datanetwerk. Met dit opzet voor ogen zijn wij gestart met de vereenvoudiging van ons dienstenaanbod. En dat zullen we nu gaan uitbreiden.

In 2013 heeft IRISnet aangekondigd dat wij onze klanten digitale toegang willen bieden tot hun omgeving en dus tot de verschillende diensten waarop ze hebben ingeschreven via het platform My IRISnet, dat in verschillende fases geleidelijk aan uitgewerkt wordt. Voltooiing voorzien in 2020.

Op basis van deze verschillende projecten en realisaties kunnen we alvast bevestigen dat we onze verbintenissen tegemoet gekomen zijn door van 2018 een scharnierjaar te maken op het vlak van verbetering van onze organisatie. En nu is 2019 aan de beurt!
Hervé feuillien

Directeur-Generaal CIBG

Hervé Feuillien

Bestuurder

Bij het afsluiten van 2018 konden we een positieve balans opmaken van de uitvoering van de missie die het Gewest aan IRISnet heeft toevertrouwd.

Meer dan ooit zijn het CIBG, met zijn partners IRISteam voor human resources en IRISnet voor de netwerkinfrastructuur en de telecomdiensten, de essentiële spelers voor de digitale transformatie in het Gewest.

Deze informaticagroep, ‘Together, IT is for you’, heeft de middelen om ons Gewest mee te voeren naar een krachtig en performant digitaal ecosysteem dat onze soevereiniteit niet bedreigt, maar behoudt en bewaart.

Het debat rond digitale platformen en het bewaren van gegevens in de Cloud zal zonder twijfel verder tot ontwikkeling komen, wereldwijd, en de discussie aanwakkeren over soevereiniteit en respect voor privacy. Dit ooit ondenkbare debat laait nu ook volop in de Verenigde Staten, met een nieuw credo: “GAFAM overwinnen”. Deze beweging krijg je niet vanzelf geblust, integendeel: het zal leiden tot een echt democratisch debat en de oprichting van een regulerend kader op Europees vlak.

Op dit vlak hebben de drie gewestelijke spelers hun rol te spelen om de Brusselse instituten een oplossing te brengen die de digitale overgang garandeert en tegelijk de veilige bewaring van gegevens verzekert. Onze bouwwerf is immens, onze horizonten zijn nieuw, maar onze weg is altijd rechtdoor: het belang van alle Brusselaars dienen.
Laura Vanhee

Laura Vanhee

Voorzitster van de Raad van Bestuur

De digitale revolutie is er vandaag. Irisnet heeft een belangrijke rol gespeeld om verschillende spelers binnen het Brussels Gewest hiervoor klaar te stomen. Razendsnel internet voor publieke partners binnen het Gewest, fiber to the school, … Het zijn zaken die Irisnet de afgelopen maanden en jaren succesvol heeft kunnen verwezenlijken. 

Deze revolutie is er echter een die niet blijft stilstaan. Irisnet blijft dus een rol spelen in het ondersteunen van de spelers binnen het Brussels Gewest om klaar te zijn voor de uitdagingen waarmee ze morgen geconfronteerd worden. 

Wie niet innoveert, dreigt de irrelevantie. 

Samen met jullie, ben ik nieuwsgierig naar de innovatie en de digitale toekomst van Brussel. Iets waaraan Irisnet hopelijk opnieuw haar steentje aan zal kunnen bijdragen. 
Michaël Trabbia

CEO Orange Belgium

Michaël Trabbia

Bestuurder

We staan er misschien niet vaak bij stil hoe snel de digitale revolutie ons dagelijks leven verandert. Overal online zijn, informatie en kennis in één muisklik, sharen en liken zijn de norm geworden, en dat allemaal ook nog eens in combinatie met “ik wil het nu meteen”. Digitalisering biedt kansen. Voor nieuwe economische modellen, die vaak lokale initiatieven steunen.

Bedrijven en administraties ontsnappen niet aan deze overweldigende evolutie. De werkplek wordt mobiel, de omgang met de klant en met de burger gebeurt online, processen automatiseren zich, gegevens krijgen meer waarde. Zo wordt stilaan, zonder dat we er ons echt bewust van zijn, het internet van de mensen meer en meer “the Internet of Things” (IoT).

Miljoenen apparaten voor dagelijks gebruik kunnen geconnecteerd worden, automatisch gegevens verzamelen, op afstand geactiveerd worden, zowel manueel als automatisch. Zo heeft het internet van de dingen een enorm potentieel te bieden aan een hoofdstad als Brussel en zijn plan “Digital Brussels”. Hetzelfde geldt voor alle smart cities met hun mobiliteitsuitdagingen en hun energieverbruik, e-gezondheid dat real time medische diensten aanbiedt, meer autonomie in huis voor mensen met een beperking, meer mogelijkheden voor de industrie en de landbouw door een beter beheer van waterniveaus, vochtigheid of uren zonneschijn …

Als lid van de Orange Group genieten we mee van een immense ervaring en knowhow. Wij zijn de eersten die een IoT-netwerk hebben ontwikkeld dat de volledige bevolking van België bereikt. Wij kunnen alle gegevens van verbonden toestellen beheren en beveiligen. En we breiden ons ecosysteem van partners voortdurend uit, zodat we specifieke oplossingen kunnen bieden voor de meest uiteenlopende situaties. Zo hebben we onlangs een commercieel partnership gesloten met CommuniThings, één van de bedrijven van Orange Fab, om onze klanten een efficiënte en innoverende Smart Parking oplossing te kunnen bieden.

Nieuwe noden creëren voor IRISnet natuurlijk nieuwe uitdagingen. De komst van 5G zal het Internet of Things alvast een ferme boost geven. En zo zal Brussel nog sneller een Smart City worden.

Bij Orange staan we klaar om hieraan mee te werken en al onze expertise in te zetten om samen met IRISnet en het gewest de uitdaging van de digitale transformatie voor elke burger waar te maken.

Connect to a smart ecosystem

Digitalisering

Nu het digitale onweerlegbaar deel uitmaakt van ons dagelijks leven, is de digitalisering een echte noodzaak geworden voor bedrijven.

IRISnet concretiseert deze digitalisering in zijn processen en in zijn bestuur. Zo wordt het dagelijkse leven van medewerkers en klanten elke dag eenvoudiger, via automatisering van taken in het bedrijf en via centralisatie van hun gegevens.

Het verwerven en het uitbouwen van een ERP en van een beheersysteem voor projecten en ticketing zijn de eerste pijlers waarmee IRISnet een duurzame rol kan spelen in deze digitale transformatie.

Standaardisering

Brussel en al zijn instellingen evolueren in een wereld die steeds smarter wordt, met op het programma tal van grote uitdagingen voor de digitalisering van hun diensten voor burgers, patiënten en bezoekers.

Gesteund in zijn rol als enabler van al deze SMART programma’s vereenvoudigt IRISnet zijn dienstenaanbod om meer bandbreedte aan te bieden zodat dit onze klanten niet afremt bij het realiseren van hun toekomstige projecten.

Team

De evolutie van de activiteiten van IRISnet en de dringende behoeften moeten gepaard gaan met een aanpassing van onze dienstenportefeuille en een toename van ons personeelsbestand, waarbij het aantal vaardigheden van de verschillende partijen toeneemt in dit partnership tussen overheid en burgers.

Dit ecosysteem krijgt vorm in een gezamenlijke aanpak van de teams van IRISnet, Orange en het CIBG, waarbij we onze klanten één enkel contactpunt aanbieden.

Deze profielen zijn alvast IRISnet komen versterken:

Sales Assistant, Account Manager, Implementation Manager, Network Engineer …

Investeringsplan

In het kader van ons investeringsplan lanceert IRISnet een ambitieus programma om de digitalisering van het Gewest te vereenvoudigen, te integreren en te versnellen.

Zo zijn er tien concrete acties opgezet op het niveau van ons netwerk, de veiligheid, de organisatie en de toepassingen, om zo een SMART regionaal ecosysteem te bekomen.

Dit plan komt bovenop de voornaamste missie van IRISnet, die elke dag blijft investeren in de uitbreiding van zijn netwerk.

Harmonisering

In een wereld waar de ervaring van de steeds mobieler wordende klant afgemeten wordt op de onmiddellijke beschikbaarheid van de diensten van een bedrijf, moeten we bijzondere aandacht besteden aan de digitale interface die we onze klanten aanbieden.

IRISnet bouwt zijn platform door al zijn diensten te integreren in een gepersonaliseerde en beveiligde ruimte voor elk van zijn klanten.

Eén voor één worden de gegevens met het platform verbonden door de ontwikkeling van micro-services zodat het platform in 2019 kan ingehuldigd worden.

De projecten

Fiber to the School

FTTS Map

VPRB

Het project Video Protection van het Brussels Gewest breidt verder uit met enerzijds de integratie van de Politiezone van Brussel Hoofdstad-Elsene en anderzijds de verbinding met de videobescherming van Brussel Mobiliteit.

Ook andere projecten werden in 2018 in goede banen geleid, zoals:

 • De invoering van de zone met beperkte toegang op de Elsensesteenweg
 • De installatie van radars in de Leopold II tunnel en in de Stefania- en Hallepoorttunnels
 • De uitrusting van 6 commissariaten in de Politiezone West.

Verder heeft IRISnet 176 camera’s opgezet op vraag van de Overheid in het kader van het project ANPR/LEZ.

wifi.brussels

In 2018 ging Brussel verder met het connecteren van burgers en bezoekers aan wifi.brussels, ons gratis wifi-netwerk.

Op vraag van de burgers zijn extra locaties bijgekomen, zoals bijvoorbeeld Brussel Bad.

Verder boekte het project wifi.brussels in 2018 ruim succes met meer dan 53 miljoen connecties en 411 TB aan gegevens.
Deze toename in gebruik helpt IRISnet met het verder ontwikkelen van het project door de infrastructuur te ondersteunen en voor de nodige upgrades en updates te zorgen zodat de kwaliteit van de gebruikservaring altijd optimaal blijft.

Top 5 gebruikslocaties

 • 1 Station Brussel Zuid
 • 2 Simonis
 • 3 Rogier
 • 4 Weststation
 • 5 De Brouckère
wifi.brussels

Kanal

Begin 2018 heeft het CIBG zich samen met IRISnet geassocieerd met de Stichting Kanal. In nauwelijks enkele maanden tijd hebben beide entiteiten alles in het werk gesteld om in mei de “KANALBrut”-tentoonstellingen te kunnen openen.

Dit culturele Brusselse project, samen opgezet met het Centre Pompidou, zal in verschillende fases verlopen:

 • Opening van “KANALBrut” van 5 mei 2018 tot en met 30 juni 2019;
 • Het culturele project “SR 2020” in de oude showroom, van april tot november 2020;
 • Externe tentoonstellingen in 2021 en 2022;
 • Opening van het museum begin 2023

Onze realisaties voor KANAL-Centre Pompidou:

 • Verbinding met glasvezel
 • LAN netwerk voor de Stichting en het museum, plus het LAN management
 • Een WLAN netwerk voor interne wifi en wifi voor de gasten
 • wifi.brussels voor de bezoekers aan het museum
 • Installatie en convergentie
 • Partnership met Orange
 • 146 gemonitorde videocamera’s
 • Visueel controlecentrum, samengesteld uit 8 schermen van 55’’ en beheersoftware
 • Consultancy voor een vlot verloop van het project
Jean-François Leconte

Jean-François Leconte

Secretaris-Generaal

Voor Jean-François Leconte (Secretaris-Generaal) is de balans positief voor de lancering van KANAL – Centre Pompidou:

Ondanks de uiterst korte tijdsspanne tussen de creatie van de Stichting Kanal eind 2017 en de inhuldiging van KANAL – Centre Pompidou op 4 mei 2018 hebben we kunnen rekenen op een team van gemotiveerde professionals, zowel aan de kant van IRISnet als bij het CIBG en het IRISteam, om de opening van “KANAL Brut” op het geplande tijdstip te laten doorgaan. In enkele maanden tijd is alles in het werk gesteld om een netwerk van 35.000 m2 te connecteren, met dank aan de vele mensen van wie we de bekwaamheden niet langer moeten bewijzen en die in alle omstandigheden oplossing-gericht blijven denken.

New Ways Of Working

In 2018 werd ook ons strategisch partnership van Prepared Mind verdergezet om onze klanten bij te staan bij het herzien van hun werkmethodes.

Onze gemeenschappelijke aanpak bestaat uit het integreren van ICT in de algemene werkomgeving van de medewerkers en een ICT-strategie te ontwikkelen in lijn met de andere werkaspecten. Zo begeleiden IRISnet en Prepared Mind vijf gemeentelijke administraties in hun veranderingsproces.

Deze projecten houden vaak veel meer in dan een verhuis. Voor de verantwoordelijken van de gemeenten zijn ze een gelegenheid om grondig na te denken over hun manier van werken op de verschillende administraties.

Zo krijgen de gemeenten Etterbeek, Vorst, Schaarbeek, Anderlecht en Brussel begeleiding bij hun organisatorische veranderingen. Deze begeleiding gebeurt op verschillende vlakken, zoals onder meer de aanpassing van de werkplek, het vereenvoudigen van processen, de bedrijfscultuur, het onthaal van de burgers en de digitalisering.

Financiële resultaten

Turnover

Evolutie van de jaaromzet

36.327 k €

2017

20.666 k €

2018

36.327 k €

Profit after tax

Evolutie van profit after tax

2.409 k €

2017

1.199 k €

2018

2.409 k €

Full time equivalent

Evolutie van FTE

26.5 FTE

2017

22.4 FTE

2018

26.5 FTE

16.2%

van de EBITDA ten opzichte van de omzet

Ambities 2019

Delight & Grow

De uitvoering van het strategische investeringsplan ging van start in 2019. Enerzijds zal het de kwaliteit van onze diensten verbeteren; anderzijds zal dit de groei van het bedrijf ondersteunen.

Onze eerste grote bouwwerf is het voorbereiden van de infrastructuren van onze klanten om ze klaar te maken voor toekomstige digitaliserings- en moderniseringsprojecten. Wij stellen hen daarvoor een zo goed als onbeperkte bandbreedte voor zodat dit geen substantiële hinderpaal wordt bij de realisatie en de connectie van een groot aantal nieuwe sites op ons glasvezelnetwerk.

IRISnet zet de digitalisering verder met de lancering van een nieuwe ERP doorheen de industrialisering van de processen. Dit garandeert een efficiënter gegevensbeheer en een snellere administratie. Daarna zal in het tweede semester het platform ingehuldigd worden dat elke klant toegang geeft tot zijn eigen commerciële, financiële en administratieve ruimte.

Tot slot willen we ook ons team verder uitbreiden zodat we de nodige competenties aan boord hebben voor het beheer van de diensten en de nieuwe technologieën in onze dienstenportefeuille.