Mijn school gaat digitaal

Brusselse scholen krijgen wifi

Brussel, 2 februari 2022 – Scholen zijn bedoeld als leercentra voor onze jongeren. De digitale technologie vormt daarop geen uitzondering. Om de digitale omschakeling in de Brusselse middelbare scholen te versnellen, heeft Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering, een ambitieus plan bestaande uit twee pijlers ontwikkeld: de leerlingen uitrusten en de interne connectiviteit van de scholen versterken met een performant wifinetwerk. Het is de bedoeling dat tegen 2024 alle Brusselse middelbare scholen over wifi beschikken in het kader van het project “Mijn school gaat digitaal”.

Hoewel de prioriteit van het onderwijs erin bestaat de klassieke leerstof aan te bieden, moeten de scholen elk kind ook de sleutels aanreiken om een succesvol burger te worden en zich te integreren in een steeds meer digitale samenleving. Naast lezen, schrijven, correct praten, tellen en rekenen is het vandaag de dag net zo belangrijk om te leren omgaan met digitale technologie.

Bovendien hebben de COVID-crisis en het hybride onderwijs dat sindsdien wordt verstrekt, de urgentie van het aanbieden van digitaal onderwijs aan leerlingen versneld.

In het kader van haar nationale plan voor herstel en veerkracht heeft de Brusselse Regering om die reden, in het kader van het Europese relanceplan, een uitzonderlijk budget van 5,2 miljoen euro uitgetrokken om de digitale uitrusting van leerlingen en scholen te ondersteunen, te beginnen met de scholen in wijken met een lagere sociaal-economische index.

"Op slechts enkele jaren tijd is de digitale technologie doorgedrongen tot alle domeinen van onze samenleving. Scholen vormen daarop geen uitzondering. Het is dan ook dringend noodzakelijk om te zorgen voor een veilige internettoegang. Des te meer omdat digitale technologie in scholen tal van voordelen biedt voor zowel de leerlingen als de leerkrachten", stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering.

De leerlingen uitrusten en de connectiviteit van de scholen versterken

Het CIBG (Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest) en IRISnet hebben dus, met de steun van de Brusselse Regering, twee verschillende maar aanvullende projecten gelanceerd. Het eerste project, onder leiding van het CIBG, dient om de leerlingen van mobiele digitale uitrusting te voorzien. Het tweede project, dat aan IRISnet werd toevertrouwd, heeft het versterken van de interne connectiviteit van de scholen tot doel. Het project, dat de naam “Mijn school gaat digitaal” kreeg, zal ervoor zorgen dat alle middelbare scholen in Brussel tegen 2024 over wifi zullen kunnen beschikken.

De scholen hebben de mogelijkheid om IT-materiaal te kiezen ter waarde van 6.250 euro uit een vastgelegde lijst met materiaal (laptops, Chromebooks, tablets, projectors, etc.). Na 4 jaar wordt het materiaal eigendom van de school.

"Met ‘Mijn school gaat digitaal’ zorgen we ervoor dat de scholen voldoende uitgerust zijn om digitaal les te geven en digitale vaardigheden aan te leren. Zo worden de jongeren van vandaag optimaal voorbereid om actief deel te nemen aan de digitale samenleving van morgen!", legt Nicolas Locoge, directeur-generaal bij het CIBG, uit.

Het project “Mijn school gaat digitaal” zal ervoor zorgen dat alle middelbare scholen in Brussel tegen 2024 over wifi beschikken, dankzij een bijzonder korte uitvoeringstermijn. Ten eerste wordt een stand van zaken van de behoeften van de scholen op het vlak van interne connectiviteit uitgevoerd. Deze fase maakt het bepalen van de toekomstige locatie van de hotspots, de plaatsen voor de bekabeling, de voeding, etc. mogelijk. Na het afsluiten van deze studie worden afspraken gemaakt voor de installatie van het materiaal. Elke school zal 8 tot 11 hotspots tellen. Alle kosten zijn voor rekening van het Gewest, alsook het onderhoud gedurende 3 jaar.

"Het wifinetwerk dat IRISnet in de middelbare scholen van het Gewest heeft uitgerold, is bedoeld om een gemakkelijke en veilige toegang tot het internet te bieden, zodat leerkrachten nieuwe onderwijsvormen kunnen verkennen en creatieve en meer interactieve leermogelijkheden voor de leerlingen kunnen opzetten. IRISnet verbindt zich ertoe een performant wifinetwerk te leveren om de best mogelijke klantenervaring te bieden. Onze teams beheren de volledige wifi-installatie: het locatieonderzoek, de configuratie, de installatie van het materiaal, de activering en het onderhoud", legt Thierry Joachim, de directeur-generaal van IRISnet, uit.

“Het project ‘Mijn school gaat digitaal’ komt perfect op tijd voor onze school, die de fase ingaat van de ontwikkeling van het gebruik van persoonlijke informatica voor de leerlingen. Een welkome opsteker", aldus Colin Thayse, de directeur van het Institut Notre-Dame in Anderlecht.

"Mijn school gaat digitaal" is het vervolg op het project Fiber to the School, dat in 2014 opgestart werd door het CIBG en IRISnet. Dit project dient om de Brusselse middelbare scholen uit te rusten met breedbandinternet om toegang tot het internet te hebben. Het CIBG heeft de cvba IRISnet de opdracht gegeven over te gaan tot de implementatie van deze infrastructuur, waarvan de kosten volledig door het Gewest worden gedragen. Vandaag zijn 176 middelbare scholen in Brussel aangesloten op het glasvezelnetwerk.

Over het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG):

Het CIBG is de gewestelijke operator voor de digitale transitie en technologische innovatie, ten dienste van de openbare besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en gericht op de burger. Het CIBG speelt een proactieve rol als beheerder en leverancier van de ICT-dienstencatalogus en zet in op de bundeling van middelen. Het garandeert overigens technologische en juridische waakzaamheid om te anticiperen op de ontwikkelingen en behoeften van zijn klanten.

Perscontact CIBG: Isabelle Bastaits - 0479 24 99 04

Over IRISnet:

IRISnet is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba) ontstaan uit een publiek-private samenwerking (PPS) tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) en Orange Belgium. Haar missie bestaat erin haar klanten te inspireren, te connecteren en te begeleiden in een smart ecosysteem. IRISnet verzekert het beheer van de uitbreiding van het glasvezelnetwerk op het grondgebied van het Gewest en biedt bijbehorende telecommunicatiediensten aan om beter te communiceren en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een smart city te maken.

Perscontact IRISnet: Isabelle De Weirdt – 0475 35 34 77