Logo Irisnet

Jaarverslag

2019 Fleche verte

INLEIDING

Photo Thierry Joachim

Thierry Joachim

General Manager

In 2019 zette IRISnet de digitalisering van zijn diensten voort vanuit de overtuiging dat transparantie en een verbeterde klantervaring de sleutel vormen voor het succes van onze opdracht.

Meer en meer beïnvloeden telecommunicatie en digitale diensten ons dagelijks leven. Naast de vele instellingen die ons hun vertrouwen schenken, kan IRISnet bogen op de alsmaar toenemende vragen van de burgers.

In 2019 zette IRISnet de digitalisering van zijn diensten voort vanuit de overtuiging dat transparantie en een verbeterde klantervaring de sleutel vormen voor het succes van onze opdracht.

Binnen onze eigen organisatie maken we gebruik van softwaretools waarbij ook onze partners betrokken zijn en die hen een duidelijke inzage geven in de werking van onze organisatie. Via onze platformen werken onze klanten bij het beheer van hun projecten samen met onze teams en kunnen ze in realtime volgen hoe hun aanvragen worden verwerkt.

Kenmerkend voor 2019 was ook de definitieve uitrol van het « Fiber to the School » project van het Gewest met als doelstelling om alle middelbare scholen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan het glasvezelnetwerk van IRISnet te koppelen.

Voortaan beschikken die 179 schoolinstellingen over breedbandinternet. Leerlingen uit het secundair onderwijs hebben op die manier een bevoorrechte toegang tot ons netwerk waardoor ze een nieuwe kijk op de toekomst en op nieuwe leervormen, zowel in de klas als bij het afstandsleren, kunnen ontwikkelen.

Ook legden we ons dienstenaanbod opnieuw op de tekentafel en opteerden we voor een vereenvoudigde prijszetting. Enige betrachting daarbij: ervoor zorgen dat de bandbreedte geen belemmering vormt voor de implementatie van innovatieve digitale diensten door onze partnerinstellingen.

Als sterk betrokken economische speler bij het leven van het Gewest zette IRISnet zijn groei in 2019 voort. De sterke vraag naar extra aansluitingen en digitale diensten zette er ons toe aan om in 2019 17 nieuwe medewerkers aan te trekken. Ons team staat dan ook meer dan ooit paraat om de uitdagingen van morgen aan te gaan.

Door het bundelen van onze krachten kunnen we de digitale transformatie van het Gewest verder tot ontwikkeling brengen … ten dienste van de burger.

Photo Nicolas Locoge

Nicolas Locoge

Directeur-generaal CIBG

IRISnet zet actief mee zijn schouders onder de ontwikkeling van de connectiviteit, het vlotte dataverkeer en de ontplooiing van digitale diensten binnen de Brusselse Smart City. Kenmerkend voor 2019 was de uitrol van diverse grootschalige projecten waaronder:

De voltooiing van het plan om alle middelbare scholen aan te sluiten op het breedbandnetwerk van IRISnet: het « Fiber to the School » project is nu in nagenoeg 179 scholen beschikbaar.

Omwille van het succes van het wifi.brussels netwerk diende het authenticatieplatform te worden uitgerust met een nieuwe technologie. Die migratie is vlot verlopen en het wifi.brussels netwerk is nu klaar voor verdere uitbreiding in de toekomst.

Met de nieuwe legislatuur kwamen er ook nieuwe kabinetten. De vlotte samenwerking tussen het CIBG en IRISnet zorgde, dankzij een soepel beheer van de netwerk- en telecomimpact, voor een vlekkeloze overgang.

Ook de uitrol van de verschillende projecten voor het installeren van camera's verloopt dankzij die goede samenwerking tussen het CIBG en IRISnet bijzonder vlot: het betreft het gewestelijk videobewakingsplatform, evenals de verschillende ANPR-projecten zoals de controle op de naleving van de lage-emissiezone.

Het CIBG, IRISteam wat betreft human resources en IRISnet voor de netwerkinfrastructuur evenals de digitale diensten, vormen essentiële schakels in het gewestelijke ICT-beleid. Het bundelen van de krachten van die drie organisaties maakt het ons mogelijk om de digitale transformatie van het Gewest verder uit te diepen en te versterken ... ten dienste van de burger.

Logo Investisseur Privé Orange

Orange

Privéaandeelhouder

De recentste ontwikkelingen toonden meer dan ooit aan dat burgers alsmaar meer nood hebben aan realtime informatie en overal en altijd geconnecteerd willen zijn.

Via zijn participatie als private speler in IRISnet brengt Orange zijn ervaring in de begeleiding en ontwikkeling van de stad. uitgaande van een allesomvattend connectiviteitsaanbod, IoT (het internet der dingen), data analytics en de ervaring van de gebruikers. Steden worden dan geconnecteerd, duurzaam en spaarzaam, waarbij ze de levenskwaliteit van hun inwoners optimaliseren en de kwaliteit van hun dienstverlening naar een hoger niveau tillen.

En daar ligt ook de uitdaging voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat via digitalisering zijn burgers innoverende stadsdiensten aanreikt. Samen met de teams van IRISnet, de gehele Orange organisatie en het CIBG willen we het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van morgen nog aantrekkelijker en nog efficiënter maken.

De recentste ontwikkelingen toonden meer dan ooit aan dat burgers alsmaar meer nood hebben aan realtime informatie en overal en altijd geconnecteerd willen zijn. Ze nem’en ook een steeds belangrijkere en solidaire rol op in hun stad en in het maatschappelijke leven.

Burgergerichte applicaties brengen bestuur en burger dichter bij elkaar. Hierin wil en kan IRISnet een voortrekkersrol spelen.

Om er maar een voorbeeld uit te pikken: de mobiele applicatie "My Brussels”, een platform voor stedelijke webdiensten die het leven van burgers en toeristen een stuk eenvoudiger maakt en hen in hun dagelijkse leven bij de hand neemt. De applicatie brengt alle relevante informatie over de stad samen (met geolokalisatie van praktische informatie, uurregelingen met betrekking tot openbare diensten, bezienswaardigheden, verkeer, weekmenu's van scholen, milieugegevens, enz.), zet ze in de kijker en schotelt ze de burger voor op een behapbare en gepersonaliseerde manier.

De digitale transformatie: een open kijk op de ontwikkeling van steden: een alsmaar vernieuwendere openbare dienstverlening! Stedenbouw, mobiliteit, economische ontwikkeling, toerisme, afvalbeheer... een onomkeerbare innovatiebeweging waar Orange België, samen met IRISnet, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het CIBG, de schouders onder wil zetten.

Smart ecosysteem

Een voor onze klanten inspirerende, connecterende en richtinggevende open omgeving

IRISnet is een Smart ecosysteem: Smart voor Smart City en ecosysteem omdat het om een open en door onze teams, klanten en partners gedeelde omgeving gaat. Door toe te treden tot ons Smart Ecosysteem benutten de actoren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het maximum van de ICT-mogelijkheden: ze maken gebruik van de mogelijkheden van een krachtige glasvezelinfrastructuur en rollen via dat kanaal efficiënte en gebruiksvriendelijke stadsdiensten uit.

Meer dan een werkwijze, een cultuur van transparantie

Ons Smart Ecosysteem heeft een missie: de relatie tussen instellingen en burgers vereenvoudigen. IRISnet staat garant voor een toegankelijke, bruikbare en wenselijke technologie zodat klanten het zich kunnen toe-eigenen zowel op vlak van interne werking als op vlak van het uitrollen van innoverende, op de burger gerichte diensten.

Met het razendsnelle 5G en het ontluikende Internet of Things breekt de digitale transformatie tegen sneltreinvaart door in onze manier van leven. Daarbij is er nood aan krachtige en veilige, vaste en mobiele netwerken.

Graphique Smart Ecosystem

ONZE WAARDEN

Photo Customer Focus

Customer Focus

Centraal in al wat we doen staan de klanten. We halen alles uit de kast om hun ambities waar te maken.

Photo Trust

Trust

Vertrouwen in de competenties en expertise van ons team en onze partners.

Partnership

Klanten en aandeelhouders, evenals onze leveranciers slaan de handen in elkaar bij het realiseren van het Smart Brussels Gewest.

Photo Partnership

TOOLS

Graphique horizontal des outils
Graphique vertical des outils

MyIRISnet

Pictogramme MyIRISnet
De vrije toegangspoort tot onze oplossingen
Photo IRISnet - portail d'accès libre service

De digitale transformatie kan niet doorbreken zonder dat er ook werk wordt gemaakt van vereenvoudiging en efficiëntie. Bij het uitdenken van MyIRISnet was het van meet af aan de bedoeling om de sleutels van IRISnet in handen te geven van onze klanten zodat zij op een zelfstandige manier, voordeel zouden kunnen halen uit onze diensten. Dit project, gericht op de ontwikkeling van een gecentraliseerd en veilig orkestratie platform dat aan onze klanten is voorbehouden, ging van start in 2018 en loopt over vijf jaar. MyIRISnet wordt onder meer gevoed door Jira en Confluence, de intern gebruikte beheersoftwarepakketten die ons in staat stellen om met onze contactpersonen op transparante wijze samen te werken.

Bij MyIRISnet voelen onze klanten zich thuis

Onze klanten hebben 24/7 toegang tot hun facturen , kunnen informatie over hun producten raadplegen of een eventueel probleem melden via de support-ticketfunctie. Ze hebben toegang tot ons volledige aanbod: weergave van de geïnstalleerde diensten, bestellen van nieuwe diensten en follow-up van de overeenkomstige leveringen. Via MyIRISnet kunnen ze ook het prestatieniveau van de geleverde diensten, zoals de overdrachtssnelheden, monitoren.

Photo Didier Carels

Didier Carels

We stellen vast dat MyIRISnet de klanttevredenheid verbetert en tegelijk betere controle biedt op het gebruik van de door ons aangeleverde diensten. Bovendien bevordert dit platform tevens de communicatie over nieuwe diensten en de ontwikkeling van onze oplossingen. Het platform drukt ook de administratieve lasten voor onze teams waardoor ze meer tijd hebben voor meer hoogwaardige taken. Tot slot verhoogt het onze operationele efficiëntie dankzij een verrijking van de gegevens en van ons informatiesysteem.

Pictogramme Sécurité

Veilig

Pictogramme Transparence

Transparant

Pictogramme Facilité

Makkelijk

Pictogramme Efficacité

Efficiënt

JIRA

Pictogramme JIRA
Projectbeheer in alle openheid.
Photo JIRA

Aan de basis van het IRISnet Smart ecosysteem en de open manier van werken ligt een uitgekiende selectie van oplossingen die gelijke tred houden met die cultuur van transparantie. Wij gingen voor JIRA, een software voor projectbeheer waarin onze teams en onze klanten alle data, informatie en digitale documenten waar ze nood aan hebben, kunnen terugvinden.

Een workflow op maat van de klant die zich aan elke situatie aanpast

Bij de start van elk project of van een ticket wanneer het om een ondersteunende opdracht gaat, volgt de contactpersoon bij de klant in realtime de voortgang van de taken en van de opgezette acties. Net als ons team heeft die contactpersoon toegang tot een gedeelde kennisbasis: interne/externe documentatie, notulen van vergaderingen, ... Met JIRA krijgen alle stakeholders een algemeen en gedetailleerd overzicht wat betreft de opvolging en context van de verschillende projecten.

Photo Roger Vanden Broeck

Roger Vanden Broeck

Het JIRA-softwarepakket is op maat gemaakt van onze activiteit als Service Provider. De tool garandeert gedurende de gehele levenscyclus van een dienst een optimale kwaliteit: van bestelling, over opstart, uitrol, documentatie en support tot verdere ontwikkeling. Via de interne dashboards kan continu worden opgevolgd dat de SLA’s (Service Level Agreements) worden nageleefd. Bovendien sluit het JIRA-softwarepakket naadloos aan op MyIRISnet en draagt het bij tot de globale transparantie wat betreft de ervaring van onze klanten.

CONFLUENCE

Pictogramme Confluence
Een zowel interne als externe collaboratieve tool die kennis en uitwisseling samenbrengt.
Image Confluence

Het delen van kennis vormt een van de belangrijkste pijlers van ons Smart ecosysteem. Wanneer projecten door een centrale en betrouwbare informatiebron worden geschraagd, draagt dat bij tot de transparantie, de vlotte doorstroming en de efficiëntie. Dankzij Confluence werken onze teams en onze klanten binnen eenzelfde kader samen om de verschillende taken op te starten, te organiseren en te beheren.

Confluence helpt woorden omzetten in daden

Maar al te vaak leidt ‘hokjesdenken’ binnen een organisatie tot gebrekkige informatieoverdracht en communicatie. Confluence sloopt de muren tussen de verschillende afdelingen: de tool brengt alle, zowel interne als externe, stakeholders van een project samen binnen eenzelfde collaboratieve ruimte. Iedereen is zich bewust van zijn of haar verantwoordelijkheden en onze klanten kunnen de voortgang van de taken die hen aanbelangen gemakkelijk volgen.

Photo Christophe Demal

Christophe Demal

Confluence is een flexibel platform dat zich volgens de noden van de verschillende projecten aanpast. Notulen van vergaderingen, opmerkingen, documentatie: alles wordt binnen eenzelfde werkruimte samengebracht. De tool bevordert een open samenwerkingscultuur die ook de klant omvat. Iedereen kan zijn mening en informatie delen en feedback krijgen. Confluence brengt leven in elk project.

KLANTENSERVICE

Smart City

Pictogramme Smartcity

My Brussels

Mijn stad in mijn broekzak
Photo Application MyBrussels
Photo Application MyBrussels

Ons geconnecteerd stadsleven leidt uiteraard tot een groeiende vraag naar informatie en data. Als gebruiker willen we alles weten, niet straks, maar nu, en op een eenvoudige manier via het scherm van onze smartphone, tablet, laptop of pc.

My Brussels: relevante informatie binnen handbereik

De Brusselse instellingen beschikken over op een berg informatie, verspreid over een groot aantal websites en applicaties ... Alleen, de burger weet die niet altijd te vinden. Met My Brussels verschijnt de nuttige informatie in maximaal 20 seconden op het scherm. De applicatie brengt een massa gegevens, die het dagelijkse leven van de burger sterk vereenvoudigen, samen: trajecten, afvalophalingen, verkeersinformatie, parkings, weersverwachtingen, film, cultuur, noodnummers, ...

Officiële lancering van My Brussels in de lente van 2020
Logo Apple Store Logo Google Play
Photo Damien Vico

Damien Vico

De My Brussels applicatie is een ‘intelligente assistent’ en een datalogger. De gebruiker kan de interface volgens de eigen noden aanpassen om zo zijn voordeel te doen met realtime geo-informatie. Deze schaalbare applicatie berust op een service aggregatieplatform in SaaS-modus (Sofware As A Service) dat gebruik maakt van de gegevens die beschikbaar zijn in de ‘open-data stores’ van de regio.

Smart Connectivity

Pictogramme Smart Connectivity

Packs

Het aanbod duidelijker maken om de toegankelijkheid van onze diensten te bevorderen.
Photo IRISnet Digital

Organisaties die ons hun vertrouwen schenken, stellen vast dat de vraag naar informatie en diensten vanwege burgers stijgt. Dat vertaalt zich in het ter beschikking stellen van van applicaties en gegevens die alsmaar meer bandbreedte vereisen. Om het gebruik van het netwerk te optimaliseren heeft IRISnet de prijszetting van de connectiviteit vereenvoudigd.

Een performant netwerk vormt de sleutel tot een geslaagde digitalisering

In het verleden werd er gewerkt met niet minder dan 70 verschillende tariefformules. Om een en ander overzichtelijker te laten verlopen deelde IRISnet zijn aanbod in zes packs met vaste maandvolumes - van 60 Mps tot 10 Gbps - in. De verschillende formules worden in de markt gezet met voorkeurstarieven voor 4G-connectiviteit. Bovendien worden ze gecombineerd met promotionele aanbiedingen: wanneer de klant voor een pack kiest, kan hij voor een tot drie aanvullende bonusdiensten opteren: Videoconferencing, Videobewaking of Internal Guest (toegang voor wifi-gebruikers)

Différents packs IRISnet

Smart Building

Pictogramme SmartBuilding

Videobewaking

Wij dragen bij aan de veiligheid van goederen en mensen.
Photo VidéoProtection

In het licht van de huidige veiligheids- en beschermingsproblematiek tonen meer en meer klanten interesse in videobewaking, zowel in de openbare ruimte als binnen de gebouwen. IRISnet pakt uit met oplossingen op maat van de klant met hoogwaardige camera's en een centraal platform voor het beheer van de beelden. We reiken onze klanten een rechtstreekse interface met de politiediensten aan en garanderen een wettelijk kader met respect voor de persoonlijke levenssfeer van de burger.

De 100 IRISnet-klanten vertegenwoordigen niet minder dan 1300 sites: gebouwen, parken, scholen, gemeentehuizen, sportcentra, begraafplaatsen, ...
Photo Veasna Chan

Veasna Chan

Videostreaming verloopt veilig over het private netwerk van IRISnet zodat maximale beschikbaarheid en flexibiliteit kan worden gegarandeerd. De content wordt ook op langere termijn bewaard in een geografisch “redundant” datacenter: ze kunnen er door onze klanten naar eigen inzicht worden opgeslagen, geraadpleegd en geanalyseerd.

Pictogramme caméras publiques

987

camera's voor Video Protection van het Brussels Gewest (VPBG)

Pictogramme caméras intelligentes

230

intelligente camera's binnen de Brusselse politiezones

Pictogramme ANPR/LEZ

176

ANPR-/LEZ-camera’s (nummerplaatherkenning)

TEVREDENHEIDSENQUÊTE

Onze klanten begrijpen, hun verwachtingen, ervaringen en percepties analyseren, laat ons toe om onszelf jaarlijks opnieuw in vraag te stellen en de nodige wijzigingen binnen onze organisatie door te voeren.

Algemene deelname

#

84

personen hebben deelgenomen
aan de tevredenheidsenquête.

Algemene tevredenheid

#

89%

van de deelnemers zijn
"tevreden" en "heel
tevreden" over de
afdelingen en de
diensten van IRISnet.

Irisnet Evolution satisfaction
#

98%

van de deelnemers bevelen
de diensten van IRISnet aan.

IRISnet-netwerk en –diensten

Beschikbaarheid van het IRISnet-netwerk en -diensten

La disponibilité du réseau IRISnet est de 98%
#

Dit vertaalt zich in een beschikbaarheid van het IRISnet-netwerk en -diensten 97,6 %

97,6%

#

85%

zijn bereid om andere diensten
te nemen bij IRISnet

Verbetering van de IRISnet-diensten

Binnen onderstaande diensten werd een verbetering vastgesteld

graphique

FINANCIËLE RESULTATEN

Dividenden

In het licht van de uitzonderlijke omstandigheden, als gevolg van de Covid-19-pandemie, hebben de privéaandeelhouder en de meerderheidsaandeelhouder besloten om in 2019 geen dividend uit te keren.
Als commerciële tegemoetkoming kunnen de klanten van IRISnet beroep doen op een korting van 150.000 euro.

Turnover

Evolutie van de jaaromzet

Graphique evolution graphique annuel

Profit after tax

Evolutie van profit after tax

Graphique Evolution du profit
EBITDA

18,21%

van de EBITDA
ten opzichte
van de omzet

Full time equivalent

Evolutie van FTE

Graphique Evolution Profit After Tax

AMBITIES VOOR 2020

Photo ambition

Take care to grow

De tijd nemen om diepgaand na te denken over het samenleven en de dienstverlening aan de burger.

In aansluiting op de regionale verkiezingen werd een nieuwe Brusselse regering in de steigers gezet. De Minister voor Digitalisering, de heer Bernard Clerfayt, bevestigde dat ook hij de uitrol van digitale projecten wil versnellen en de digitale transitie bevorderen. Dat we, samen met onze partners, de schouders kunnen zetten onder deze dynamiek ten gunste van de burgers van onze Smart City, stellen we bijzonder op prijs.

2020 wordt ook een kanteljaar voor de toekomst van IRISnet. Het Gewest werkt immers aan de voorbereiding van de overheidsopdracht die de reikwijdte van de cvba IRISnet voor de komende 10 à 15 jaar zal bepalen. Deze overheidsopdracht zal het kader bepalen waarbinnen het beheer van het netwerk aan een privéspeler kan worden toevertrouwd door alle openbare opdrachtgevers te betrekken.

De toekomst houdt ook tal van unieke uitdagingen in. Op het moment dat we deze regels schrijven, beleeft België een nooit eerder geziene crisis. Gezondheidswerkers, overheidsinstellingen, ondernemingen en alle burgers trachten de Covid-19 pandemie klein te krijgen door de inperkingen van de bewegingsvrijheid om de verspreiding van dit dodelijke virus in te dijken, strikt na te leven.

Die uitzonderlijke omstandigheden herinneren ons meer dan ooit aan de noodzaak van een krachtige en redundante infrastructuur die garant kan staan voor een vlotte en efficiënte communicatie. We kunnen vaststellen dat deze periode van vrijwillig ‘huisarrest’ bijzonder bevorderlijk is voor de ontwikkeling van diverse, compleet nieuwe vormen van samenwerking: afstandsonderwijs, telewerken, informatie-uitwisseling tussen openbare instellingen, ...

In het post-corona tijdperk, waarbij we hopen dat er zo weinig mogelijk slachtoffers vielen, moeten we ons wel een paar pertinente vragen stellen. We zullen de nodige lessen moeten trekken uit deze moeilijke tijden en nadenken over de organisatie van ons leven. Zijn we er klaar voor om oude gewoontes vaarwel te zeggen? Kunnen we de toekomst tegemoet gaan met een open geest? Zijn we in staat om een nieuwe houding aan te nemen in de organisatie van onze instellingen en onze dienstverlening ten aanzien van de burger?

In 2020 zullen we nog aandachtiger luisteren naar hoe we onze klanten tevreden kunnen stellen.