Privacy

Privacy

 

1. Wat is een cookie?

 

De meeste sites maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van je computer wordt geplaatst als je een site bezoekt. Dit bestandje bevat de naam van de cookie, de waarde (Dit kan een unieke code zijn), de vervaldatum en de domeinnaam waarnaar de cookie kan verstuurd worden als je in de toekomst  het vervolg dezelfde site bezoekt. Dankzij de cookie kan de server jouw computer herkennen en zich aanpassen aan je surfgedrag. Cookies helpen je om sneller bepaalde info te raadplegen omdat bepaalde gegevens, zoals je taalkeuze, automatisch opgeslagen zijn vanaf je tweede bezoek aan de site. Daardoor herkent de site je. Cookies veroorzaken dus niet noodzakelijk problemen. Maar het is goed te weten dat ze ook voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt worden. Er zijn professionals op het vlak van e-marketing en online winkels die cookies en andere software gebruiken om je gewoontes op het internet te volgen. Ze analyseren je surfgedrag en linken dat aan je persoonlijke gegevens. Over het algemeen heb jij die persoonlijke gegevens zelf ingevuld op een online formulier. Door de twee soorten informatie met elkaar te linken, komt jouw gedetailleerde gebruikersprofiel tot stand, zowel online als elders. Dit gebruikersprofiel helpt om bepaalde reclame doeltreffender te maken en daardoor efficiënter. De meeste internetbrowsers bieden de mogelijkheid om cookies te aanvaarden of te weigeren. Als je een cookie weigert, is het vaak moelijker of niet mogelijk om verder te surfen.

 

 

2. Jouw akkoord

 

Het gebruik van cookies vereist jouw voorafgaand uitdrukkelijk akkoord. Je kan hierop altijd later terugkomen en cookies weigeren en/of ze verwijderen door de parameters van je browser te wijzigen. De verwittigingsboodschap op de homepage nodigt je uit om je akkoord te geven op ons cookiebeleid. Als je niet akkoord gaat, heb je nog toegang tot de publieke gedeelten van de site, maar bepaalde functies zijn dan beperkt of onmogelijk, zoals hierboven aangegeven.

 

 

3. De verschillende soorten gebruikte cookies

 

3.1. Functionele cookies

 

Deze cookies vergemakkelijken en analyseren het functioneren van onze websites en maken het gebruik ervan aangenamer en persoonlijker.

 

Ze maken het mogelijk om:

- diensten te personaliseren door je voorkeuren bij te houden: taal, munteenheid, woonplaats, navigatiegegevens …

- te vermijden dat je bij elk bezoek van de site dezelfde gegevens opnieuw moet invoeren

- informatie te verzamelen die je op online formulieren hebt ingevuld

- statistieken bij te houden, zoals het aantal unieke bezoekers van een site

- het gebruik van de site te analyseren en de populariteit van elke pagina te kennen.

 

3.2. Cookies van derden

 

Als je onze site bezoekt, houden we socio-demografische en profielgegevens anoniem bij in een commerciële cookie. Via het gebruik van Google Analytics kunnen deze gegevens de inhoud en de werking van de site verbeteren.

 

 

4. Jouw privacy

 

Als je een site bezoekt, zullen naast de gegevens op de cookies (zie punt 3) ook bepaalde gegevens automatisch door de gebruikte browser doorgegeven worden aan deze site. Deze gegevens bevatten het TCP/IP-adres (een nummer dat de computer op het netwerk identificeert), het merk en de versie van de browser en van het operating system en de laatst bezochte pagina.

 

 

5. Cookies beheren

 

De meeste internetbrowsers zijn automatisch geconfigureerd om cookies te aanvaarden. Toch kan je jouw browser zo configureren dat hij cookies aanvaardt of blokkeert. Je kan op gelijk welk moment cookies die al geïnstalleerd zijn op je computer of je mobiel toestel verwijderen. Als je parameters verandert, zal je daardoor ook je navigatie wijzigen en jouw toegang tot bepaalde diensten uitsluiten als die met cookies werken. Dat betekent dus dat we je niet kunnen garanderen dat je bij het weigeren van cookies toegang zal krijgen tot alle diensten op onze site. Cookies weigeren, houdt niet in dat je geen online reclame meer zal zien. Het houdt gewoon in dat de diensten die je aangeboden worden niet gebaseerd zullen zijn op jouw interesses (die blijken uit je surfgedrag op irisnet.brussels). Uiteraard kan je nog altijd reclame ontvangen van andere bedrijven als je hun cookies niet geweigerd hebt. In de parameters van je browser kan je de installatie van cookies weigeren. De manier waarop je cookies activeert of blokkeert, hangt af van je toestel en je internetbrowser. Je kan je browser zo configureren:

- dat cookies op je harde schijf geregistreerd worden of dat ze geweigerd worden, ofwel systematisch, ofwel afhankelijk van de aanbieder.

- dat bij elk bezoek aan een site wordt voorgesteld om cookies te aanvaarden of te weigeren, zodat een cookie nooit automatisch op je harde schijf wordt bewaard.

 

5.1. Cookies aanvaarden

 

Het registreren van een cookie op je harde schijf gebeurt alleen als je daar vooraf je akkoord voor hebt gegeven. Dit kan je op elk moment zonder kosten ongedaan maken of veranderen via de keuzemogelijkheden op je browser. Als je op jouw browser het registreren van cookies hebt aanvaard, zullen de cookies op de door jou bezochte internetpagina’s tijdelijk opgeslagen worden op je harde schijf. Ze zijn enkel leesbaar voor de aanbieder.

 

5.2. Cookies weigeren

 

Als je de registratie van bepaalde soorten cookies op je harde schijf weigert, of als je de geregistreerde cookies verwijdert, ga je voortaan geen gebruik meer kunnen maken van een aantal functies die nodig zijn om bepaalde pagina’s van onze site te bezoeken. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn als je toegang wenst tot onze diensten waarvoor je jezelf eerst kenbaar moet maken. Dat kan ook gebeuren als wij, met het oog op technische compatibiliteit, het type internetbrowser van je computer, de parameters voor taal en locatie die je computer gebruikt, niet kunnen herkennen. In dat geval aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het minder goed functioneren van onze diensten. De oorzaak daarvan is immers dat we de cookies met jouw gegevens die we daarvoor nodig hebben, niet meer kunnen raadplegen omdat je de cookies geweigerd of verwijderd hebt. Wil je commerciële cookies weigeren, zoals die van Google, dan kan dat via deze website: www.youronlinechoices.com/be-nl/

 

5.3. Hoe leg je je keuze vast, afhankelijk van de browser die je gebruikt?

 

Hoe je de cookies van jouw keuze beheert, hangt af van de webbrowser die je gebruikt. De manier van werken is beschreven in het helpmenu van je browser. Daarin staat hoe je jouw voorkeuren wat cookies betreft, kan aanpassen en vastleggen.

- Voor Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

- Voor Safari: http://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri11471

- Voor Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en

- Voor Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren

- Voor Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/en/notrack.html

- Voor andere browsers kan je terecht op de hulppagina van de browser of op de site van de uitgever van deze browser.

 

5.4. Do not track

 

Je kan ook je browser zo afstemmen dat hij een code stuurt naar alle bezochte websites die aangeeft dat je niet gevolgd wil worden. Deze keuze heet “’Do Not Track”.

- Voor Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/products/internet-explorer#ie=ie-11

- Voor Safari: http://support.apple.com/kb/PH11952

- Voor Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/114836?hl=nl

- Voor Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/hoe-zet-ik-functie-niet-volgen-aan

- Voor Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/fr/notrack.html

 

 

Wettelijke vermeldingen over de applicatie "My Brussels"

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

 

1. ALGEMENE INFORMATIE

1.1. Wettelijke vermeldingen

De applicatie My Brussels (hierna de "applicatie") wordt voorgesteld en beheerd onder de verantwoordelijkheid van de cvba IRISnet, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Kunstlaan 21, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0847.220.467, BTW-nummer 0847.220.467, hierna "IRISnet".

De hostingservice gekoppeld aan de website wordt extern geleverd door Orange Application for Business op Microsoft Azure-platforms.

1.2. Aanvaarding

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de "AG") zijn van toepassing op het aanbod van de applicatie door IRISnet en de daaraan gerelateerde diensten. De applicatie wordt aangeboden door IRISnet en is gratis. Ze is beschikbaar voor alle smartphonegebruikers (hierna "u" of "gebruiker") die gebruikmaken van IOS- of Android-besturingssystemen.

Het gebruik van de applicatie en de dienst impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de AG door de gebruiker.

De AG regelen uitsluitend de relatie tussen gebruikers en IRISnet met betrekking tot het gebruik van de applicatie. Ze kunnen op elk moment geraadpleegd worden op de applicatie.

1.3. Wijziging

IRISnet behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de AG, de toegang tot de applicatie en de inhoud ervan te wijzigen en bij te werken. Al deze wijzigingen zijn bindend voor de gebruikers telkens wanneer zij de applicatie gebruiken.

Als gebruikers de applicatie ook na wijzigingen blijft gebruiken, worden zij geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard. Het is de bedoeling dat de applicatie in de loop der tijd evolueert.

Houd er rekening mee dat het gebruik van bepaalde (bestaande of toekomstige) functies van de applicatie onderworpen kan zijn aan aanvullende gebruiksvoorwaarden.

1.4. Taalversies

Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in het Frans, Nederlands en Engels. In geval van tegenstrijdigheden heeft de Franse versie voorrang op de andere versies.

 

2.GELEVERDE DIENST

2.1. Algemene omschrijving van de dienst

De applicatie is een mobiele applicatie voor mobiele toestellen met Android of iOS, die geolokalisatie gebruikt en momenteel diensten en informatie levert om het reizen (informatieverspreiding ...) en het dagelijks leven (evenementen, bezienswaardigheden ...) te vergemakkelijken.

2.2. Beschikbaarheid van de dienst

De beschikbaarheid van diensten en functies die via de applicatie worden aangeboden, kunnen soms variëren afhankelijk van, maar niet beperkt tot, het type toestel dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de service of het besturingssysteem, uw gsm-operator of de simkaart die u gebruikt. IRISnet is niet aansprakelijk als het gebruikte toestel niet compatibel is met de applicatie of als de gedownloade versie van de applicatie ontoereikend is voor het toestel.

3.DOWNLOADEN EN TOEGANG TOT DE APPLICATIE

Om de applicatie te gebruiken, gaat de gebruiker met zijn smartphone eerst naar de App Store van Apple (hierna te noemen de "App Store") of de Google Play Store van Google (hierna te noemen de "Google Play Store") om de applicatie te downloaden. De relatie tussen de gebruiker en de App Store of Google Play Store wordt bepaald door de algemene voorwaarden van Apple of Google, zoals die op dat moment van toepassing zijn en die de gebruiker moet lezen en aanvaarden. IRISnet is op geen enkele wijze aansprakelijk voor problemen met betrekking tot het downloaden of beschikbaar stellen van de applicatie op deze platforms.

4.INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De applicatie en haar onderdelen (handelsmerken, logo's, grafieken, afbeeldingen, animaties, teksten, enz.) zijn eigendom van IRISnet, of indien van toepassing van zijn partners, in het bijzonder Orange Application for Business. Ze worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten (in het bijzonder auteursrecht en naburige rechten, merkenrecht enz.) en mogen daarom niet worden gereproduceerd, gebruikt (behalve voor het gebruik van de applicatie door de gebruiker in overeenstemming met de AG) of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IRISnet of, indien van toepassing, de betreffende rechthebbende.

IRISnet verleent hierbij aan de gebruiker een gebruikerslicentie om de applicatie te gebruiken voor privédoeleinden. Deze licentie is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, zonder het recht op sublicentie, verleend voor onbepaalde tijd en op elk moment zonder reden herroepbaar. De gebruiker mag een kopie van de inhoud van de applicatie afdrukken voor persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat hij of zij de inhoud van de applicatie op geen enkele wijze wijzigt en dat hij of zij alle vermeldingen van het auteurschap en de oorsprong van de applicatie behoudt. De gebruiker verbindt zich er ook toe de technische middelen voor de bescherming van documenten en multimedia-elementen niet te omzeilen. Elk gebruik van de applicatie en de onderdelen ervan die niet onder dit artikel vallen, is ten strengste verboden.

5.AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE APPLICATIE

5.1. Toegankelijkheid en werking van de applicatie

IRISnet waakt er zover mogelijk over dat de applicatie up-to-date is en toegankelijk blijft voor een normaal aantal gebruikers. IRISnet behoudt zich het recht voor om de applicatie op elk moment geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen, zonder rechtvaardiging van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving. IRISnet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of schade, van welke aard dan ook, als gevolg van opschorting, onderbreking, (technische) storing, vertraging, moeilijke toegankelijkheid en/of stopzetting van de gehele of gedeeltelijke toegankelijkheid van de applicatie. Behalve in het geval van grove nalatigheid van IRISnet, is het niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de applicatie door de gebruiker.

5.2. Informatie en links naar andere sites

De applicatie verzamelt geen persoonlijke gegevens.

De applicatie verzamelt en stelt de gegevens van de gebruiker ter beschikking, verzameld via regionale API's en/of handmatig. Die gegevens worden niet door IRISnet gecontroleerd, dat daardoor niet aansprakelijk is voor de juistheid en/of volledigheid ervan.

De applicatie kan hypertekstlinks naar andere websites bevatten. Deze sites van derden worden niet gecontroleerd door IRISnet, dat daarom niet aansprakelijk is voor hun werking, inhoud en gebruik. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door IRISnet op de applicatie, impliceert het bestaan van dergelijke links geen enkele instemming van IRISnet met betrekking tot dergelijke sites van derden of tot het gebruik ervan, noch enige associatie of partnerschap met de exploitanten van dergelijke sites.

5.3. Navigatiegegevens

IRISnet maakt gebruik van tools om het gebruik in de applicatie bij te houden (Google Analytics voor Firebase). Deze informatie wordt gebruikt om het gedrag van de gebruiker te begrijpen, problemen op afstand te detecteren en de algemene gebruikerservaring te verbeteren. De gegevens omvatten het type en de versie van de browser of het mobiele toestel, het tijdstip en de duur van de sessie, de bezochte pagina's enz. Dit zijn geen persoonlijke gegevens.

5.4. Wijzigingen

Indien de gebruiker een probleem, een onnauwkeurigheid, een gebrek of een defect in de applicatie opmerkt of indien hij informatie wenst toe te voegen, wordt hij verzocht deze aan IRISnet mee te delen op het adres Mybrussels.request@irisnet.brussels, zodat maatregelen kunnen worden overwogen.

6.ALGEMEEN

6.1.

Het nalaten van IRISnet om zich op enig moment te beroepen op een bepaling van de AG, houdt niet in dat het op grond daarvan afstand doet van enige latere uitoefening van zijn rechten.

6.2.

De ongeldigheid, het verval of de niet-afdwingbaarheid van het geheel of een deel van een van de bovenstaande of onderstaande bepalingen maakt niet alle AG ongeldig. De geheel of gedeeltelijk nietige, vervallen of onuitvoerbare bepaling zal als ongeschreven worden beschouwd. IRISnet zal deze bepaling vervangen door een andere bepaling die in de mate van het mogelijke hetzelfde resultaat beoogt.

6.3.

Alle vragen, reclamaties of klachten met betrekking tot de applicatie of deze AG kunnen aan IRISnet worden gericht op het e-mailadres Mybrussels.request@irisnet.brussels. IRISnet stelt alles in het werk om zo snel mogelijk te reageren.

7.TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

De AG worden bepaald, geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met het Belgische recht, zonder rekening te houden met de bepalingen van conflictenrecht op het Belgische grondgebied. In het geval van een geschil engageren de gebruiker en IRISnet zich er eerst toe om te proberen hun geschil in der minne te schikken en na ontvangst van een klacht door IRISnet op zijn e-mailadres: Mybrussels.request@irisnet.brussels. Elk geschil of elke betwisting valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel (België).

Copyright 2019 My Brussels (IRISnet) | All Rights Reserved