Contact
Fiber to the School

FIBER TO THE SCHOOL is een regionaal project dat als doel heeft alle middelbare scholen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verbinden met het glasvezelnetwerk van IRISnet tegen 2019.

Met als opzet een breedbandaansluiting te bieden aan de middelbare scholen van het Gewest heeft Paradigm IRISnet het mandaat gegeven dit project in goede banen te leiden. Daarbij moeten 166 middelbare Brusselse scholen met het internet verbonden worden aan een gegarandeerde bandbreedte van 100 Mbps. Dit initiatief is een nieuwe sleuteletappe in het Multimediaplan van het Brussels Gewest, waarvan de ontplooiing verspreid is over zes jaar, wat neerkomt op 28 scholen per jaar. FIBER TO THE SCHOOL is een Gewestelijk project dat het aansluiten beoogt van alle scholen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het glasvezelnetwerk van IRISnet, en dit uiterlijk tegen 2019.

Fiber to the School

Vroeger had het college een ADSL internetverbinding die totaal niet aangepast was voor vrij intensief gebruik tijdens de lessen. Deze ontoereikende internetverbinding had een demotiverend effect op het gebruik ervan, zowel bij de leerkrachten als bij de leerlingen.

Toen we het voorstel kregen om deel te nemen aan het project Fiber to the School (FTTS), hebben we echt niet lang getwijfeld. IRISnet hield zich aan de belofte en bezorgde ons vlug en vakkundig een snelle en betrouwbare internetverbinding.

Het project FTTS heeft echt een enorme toegevoegde waarde voor het college. Zo zijn de studenten en de leerkrachten meer gemotiveerd om online te gaan en tijdens de lessen gebruik te maken van interactieve leerprocessen. Het college kreeg hiermee ook de mogelijkheid om de doelstellingen van de laatste inspectie te halen. We zijn dus heel blij dat wij als één van de eersten aan dit project mochten deelnemen!

Sabine Verheyden
Directrice van het Lutgardiscollege in Oudergem
Videobeveiliging

Videobeveiliging is een essentieel thema in de ontwikkeling van een smart city. 

In die mate dat de Brusselse Regering het project voor een centraal Videobewakingsplatform voor het hele Gewest heeft goedgekeurd. De uitbating en de ontwikkeling van dit systeem zijn in handen van IRISnet.

Dit is de ambitie van IRISnet: hoogtechnologische oplossingen bundelen en onze klanten laten gebruik maken van een performante service voor een redelijke kostprijs. Video Protection beantwoordt ook aan dit criterium en laat verschillende organisaties gebruik maken van de nieuwste technologie op het vlak van videobeveiliging en het delen van beelden met derden.

Videobeveiliging

Profijt halend uit de infrastructuur die geplaatst is voor het project Video Protection, biedt IRISnet aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de beveiligde dienst van automatische erkenning van nummerplaten aan: ANPR – Automatic Number Plate Recognition.

Deze dienst bestaat niet alleen uit het installeren van capteringspunten op het grondgebied van het Hoofdstedelijk Gewest (camera's, ondersteuning, connectiviteit) maar ook de business applications die op deze technologie gebaseerd zijn:

  • Opvolging door de politie (opsporen van voertuigen, volgen van trajecten, ...)
  • Trajectcontrole (verbaliseren van snelheidsovertreders)
  • LEZ: Low Emission Zone (lage uitstootzone: detecteren van wagens die de vervuilingsnorm overschrijden)
  • Beperkt toegankelijke publieke ruimte (toelating van prioritaire voertuigen in bepaalde zones)
  • En tal van andere mogelijkheden
wifi.brussels

Sinds Wifi.brussels, het gratis wifinetwerk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vorig jaar in november is geoptimaliseerd, helpt het de digitale kloof verder verkleinen. Tegelijk maakt het de weg vrij voor nieuwe diensten, met name in het kader van de Smart City.

wifi.brussels
Mijn school gaat digitaal

De Brusselse minister Bernard Clerfayt een ambitieus plan ontwikkeld om de secundaire scholen in het Brussels Gewest te ondersteunen in hun rol als ‘opleidingscentrum’ voor de scholieren. Het plan kreeg de naam ‘Mijn school gaat digitaal’.

Het focust op 2 assen:

  • De leerlingen voorzien van het nodige informaticamateriaal
  • Wifi installeren in de scholen
  • Om dit plan te realiseren hebben IRISnet en Paradigm twee complementaire projecten opgezet met de steun van de Brusselse regering en de Europese Unie.

IRISnet zorgt voor de installatie van wifi en Paradigm bekommert zich om het informaticamateriaal,

Lees er alles over in dit persbericht of bekijk de video.

Mijn school gaat digitaal
FiBru

Op initiatief van de Brusselse minister van Digitalisering, Bernard Clerfayt, hebben de vijf Brusselse instellingen Sibelga, Brussel Mobiliteit, MIVB, Vivaqua en de Haven van Brussel hun glasvezelnetwerken gebundeld. In totaal omvat dit gedeelde openbare netwerk 964 km aan glasvezel en 1.030 km aan kabelmantel.

IRISnet, de vertrouwenspartner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, treedt op als uniek loket, verantwoordelijk voor het beheer van het kadaster van de openbare glasvezelinfrastructuur, de bevordering van de gestandaardiseerde uitrol, de commercialisering van overtollige glasvezel- en kabelcapaciteit bij telecomoperatoren, naast andere infrastructuur die de uitrol van glasvezel toelaat (riolen, tunnels, technische lokalen, mangaten). IRISnet vergoedt daarbij de overheidsinstellingen die eigenaar blijven van de infrastructuur die ze hadden uitgerold.

Raadpleeg het persbericht

Meer weten: fibru@irisnet.brussels

 

FiBru