Scholen zijn bedoeld als leercentra voor onze jongeren. En de digitale technologie vormt daarop geen uitzondering. Om de digitale omschakeling in de Brusselse middelbare scholen te versnellen, heeft Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering, een ambitieus plan bestaande uit twee pijlers ontwikkeld: de leerlingen uitrusten met mobiele digitale apparatuur en de interne connectiviteit van de scholen versterken met een performant wifinetwerk. Het is de bedoeling dat tegen 2024 240 Brusselse middelbare scholen over wifi zullen beschikken in het kader van het project “Mijn school gaat digitaal”.

Hoewel de prioriteit van het onderwijs erin bestaat de klassieke leerstof aan te bieden, moeten de scholen elk kind ook de sleutels aanreiken om een succesvol burger te worden en zich te integreren in een steeds meer digitale samenleving. Naast lezen, schrijven, correct praten, tellen en rekenen is het vandaag de dag net zo belangrijk om te leren omgaan met digitale technologie.

Om die reden heeft de Brusselse Regering, in het kader van het Europese relanceplan, een uitzonderlijk budget van 5,2 miljoen euro uitgetrokken om de digitale uitrusting van leerlingen en scholen te ondersteunen, te beginnen met de scholen in wijken met een lagere sociaal-economische index.

“Op slechts enkele jaren tijd is de digitale technologie doorgedrongen tot alle domeinen van onze samenleving. Scholen vormen daarop geen uitzondering. Het is dan ook dringend noodzakelijk om te zorgen voor een veilige internettoegang. Des te meer omdat digitale technologie in scholen tal van voordelen biedt voor zowel de leerlingen als de leerkrachten”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering.

De leerlingen uitrusten en de connectiviteit van de scholen versterken

Het CIBG (Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest) en IRISnet hebben dus, met de steun van de Brusselse Regering, twee verschillende, aanvullende projecten gelanceerd. Het eerste project, onder leiding van het CIBG, dient om de leerlingen van mobiele digitale uitrusting te voorzien. Het tweede project, dat aan IRISnet werd toevertrouwd, heeft het versterken van de interne connectiviteit van de scholen tot doel. Deze samenwerking, die de naam “Mijn school gaat digitaal” kreeg, zal ervoor zorgen dat alle middelbare scholen in Brussel tegen 2024 over wifi kunnen beschikken.

De leerlingen uitrusten

De scholen hebben de mogelijkheid om IT-materiaal te kiezen uit een vastgelegde lijst (laptops, Chromebooks, tablets, projectoren, interactieve whiteboards). Na 4 jaar wordt het materiaal eigendom van de school.

Met ‘Mijn school gaat digitaal’ zorgen we ervoor dat de scholen voldoende uitgerust zijn om digitaal les te geven en digitale vaardigheden aan te leren. Zo worden de jongeren van vandaag optimaal voorbereid om actief deel te nemen aan de digitale samenleving van morgen!”, legt Nicolas Locoge, directeur-generaal van het CIBG, uit.

De connectiviteit versterken

Meer dan 180 Brusselse middelbare scholen hebben al gesolliciteerd in het kader van “Mijn school gaat digitaal”. Tot nu toe werden een honderdtal bezoeken vooraf en gepersonaliseerde analyses van de noden van de scholen in termen van de interne connectiviteit uitgevoerd. Alle kosten verbonden aan dit project, alsook het onderhoud gedurende 3 jaar, worden gedragen door het Gewest. Meer dan 50 Brusselse scholen beschikken momenteel over wifi in hun gebouwen. Een zeventigtal scholen zullen weldra gecontacteerd worden om de enquêtes en analyses in 2023 op te starten.

Het wifinetwerk dat we in de middelbare scholen van het Gewest hebben geïnstalleerd, zal ervoor zorgen dat leerkrachten nieuwe onderwijsvormen kunnen verkennen en creatieve en meer interactieve leermogelijkheden voor de leerlingen kunnen opzetten. Dit performant en beveiligde wifinetwerk biedt de best mogelijke gebruikerservaring. Onze teams beheren de volledige uitrol van dit beveiligde en performante wifinetwerk: het locatieonderzoek, de configuratie, de installatie van het materiaal, de activering en het onderhoud”, aldus Thierry Joachim, de directeur-generaal van IRISnet, uit.

Het project ‘Mijn school gaat digitaal’ komt perfect op tijd voor onze school, die de fase ingaat van de ontwikkeling van het gebruik van persoonlijke informatica voor de leerlingen. Een welkome opsteker”, stelt Colin Thayse, de directeur van het Institut Notre-Dame in Anderlecht.

“Mijn school gaat digitaal” is het vervolg op het project Fiber to the School, dat in 2014 opgestart werd door het CIBG en IRISnet. Dit project dient om de Brusselse middelbare scholen uit te rusten met breedbandinternet om toegang tot het internet te hebben. Het CIBG heeft de cvba IRISnet de opdracht gegeven over te gaan tot de implementatie van deze infrastructuur, waarvan de kosten volledig door het Gewest worden gedragen. Vandaag zijn 179 middelbare scholen in Brussel aangesloten op het glasvezelnetwerk.