Brussel, 11 december 2023 – Fibru is de naam van het Brusselse openbare netwerk voor glasvezel en kabel dat, op initiatief van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering, in 2024 op de markt wordt gebracht. Verwacht wordt dat het project tegen 2030 tot 2,5 miljoen euro zal opbrengen.

Wist u dat in de bodem van het Brussels Gewest zich glasvezel- en kabelnetwerken bevinden die door 6 Brusselse besturen – Sibelga, Brussel Mobiliteit, Vivaqua, de MIVB, de Haven van Brussel en IRISnet – werden ontwikkeld?

Deze verschillende netwerken zijn in totaal 964 kilometer lang. De eerste stap bestond erin om deze verschillende netwerken te centraliseren in één enkel netwerk. Dit werd gerealiseerd in 2022. Het beheer, de planning en het onderhoud van de netwerken zijn sindsdien toevertrouwd aan IRISnet.

De tweede stap is het commercialiseren van de overtollige capaciteit die niet door de overheidsdiensten wordt gebruikt. Het meest uitgebreide netwerk, dat van IRISnet, dat voornamelijk de Brusselse besturen bedient, wordt slechts voor ongeveer 30% van zijn capaciteit gebruikt. De andere glasvezelnetwerken worden voor 50% gebruikt.

Geschat wordt dat ongeveer 50% van de capaciteit van het Fibru-netwerk niet wordt gebruikt. Het op de markt brengen ervan zou tegen 2030 tot 2,5 miljoen euro kunnen opbrengen. We zitten dus op een echte schat, zegt Bernard Clerfayt.

IRISnet, vertegenwoordiger in vezel

Concreet wordt IRISnet vanaf 2024 de one-stop-shop voor alle aanvragen in verband met het gebruik van het netwerk en van de overtollige kabels, en het zal instaan voor de commercialisering van de capaciteit aan glasvezel en de vergoeding van de besturen die hun netwerken ter beschikking stellen.

70% van de inkomsten zal worden herverdeeld onder de zes overheden die eigenaar zijn van het netwerk. De overige 30% zal worden gebruikt om IRISnet te financieren en te vergoeden voor zijn activiteiten op het gebied van infrastructuurbeheer, onderhoud en ontwikkeling.

Fibru zal het ook mogelijk maken om de impact op het milieu en de stad te verminderen, omdat er minder overtollige installaties zullen zijn en de hinder als gevolg van het openleggen van de trottoirs beperkt zal worden.

Dankzij Fibru coördineren we de toekomstige ontwikkelingen van de Brusselse glasvezel voor de besturen en ontwikkelen we op termijn ook synergieën in verband met het onderhoud. Bovenal vergemakkelijken we echter de uitrol van glasvezel bij de Brusselse gezinnen door ons netwerk open te stellen voor de telecomoperatoren, besluit Bernard Clerfayt.

Over IRISnet:

IRISnet is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba) ontstaan uit een publiek-private samenwerking (PPS) tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) en Orange Belgium. Haar missie bestaat erin haar klanten te inspireren, te connecteren en te begeleiden in een smart ecosysteem. IRISnet verzekert het beheer van de uitbreiding van het glasvezelnetwerk op het grondgebied van het Gewest en biedt bijbehorende telecommunicatiediensten aan om beter te communiceren en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een smart city te maken.

Perscontact IRISnet: Isabelle De Weirdt – 0475 35 34 77