Brussel, 1 december 2022 – Fibru is de naam van het Brusselse openbare netwerk voor glasvezel en kabel dat vanaf 2023 gecommercialiseerd zal worden, op initiatief van Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering. Deze commercialisering zal vanaf 2030 tot 2,5 miljoen euro kunnen opbrengen.

Wist u dat zich in de bodem van het Brussels Gewest glasvezel- en kabelnetwerken bevinden die door 6 Brusselse besturen – Sibelga, Brussel Mobiliteit, Vivaqua, de MIVB, de Haven van Brussel en IRISnet – werden ontwikkeld?

De netwerken zijn 964 kilometer lang en de eerste fase bestaat erin de verschillende initiatieven te centraliseren, te bundelen en te digitaliseren om een overzicht over de bestaande infrastructuren te verkrijgen. Dat zal een feit zijn tijdens het eerste trimester van 2023 en IRISnet zal de commercialisering en het beheer ervan verzekeren. Concreet moet IRISnet dus optreden als één loket voor alle aanvragen in verband met het gebruik van het netwerk en van de overtollige kabels, maar eveneens voor de commercialisering van de capaciteit aan glasvezel en de vergoeding van de besturen die vanaf 2023 hun netwerken ter beschikking stellen.

We zitten op een echte schat. De bestaande netwerken samenvoegen tot één enkel openbaar netwerk, Fibru, en de commercialisering ervan zouden tot 2,5 miljoen euro kunnen opleveren”, stelt de DéFI-minister.

IRISnet, de vertrouwenspartner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zal ook de rol van competentiecentrum spelen voor de projecten en alle kansen in verband met Fibru binnen het Gewest”, aldus Thierry Joachim, de algemeen directeur van IRISnet.

En de voordelen van Fibru zijn talrijk. Fibru zal niet alleen economische waarde creëren, maar ook besparingen opleveren, aangezien de toekomstige ontwikkelingen gebundeld zullen worden en de bestaande infrastructuur ter beschikking zal worden gesteld van de Brusselse besturen. Fibru zal eveneens de impact op het milieu en op de stad verminderen, omdat er minder overtollige installaties zullen zijn en de hinder als gevolg van het openleggen van de trottoirs beperkt zal worden.

Brussel is complex. Dat is wat ik al te vaak hoor. Dus wil ik samenhang en efficiëntie in dit Gewest brengen. Dankzij Fibru zullen we de toekomstige ontwikkelingen van de Brusselse glasvezel voor de besturen coördineren en zullen we op termijn ook synergieën in verband met het onderhoud ontwikkelen. Bovenal vergemakkelijken we echter de uitrol van glasvezel bij de Brusselse gezinnen door ons netwerk open te stellen voor de telecomoperatoren”, besluit Bernard Clerfayt.

Over IRISnet:

IRISnet is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba) ontstaan uit een publiek-private samenwerking (PPS) tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) en Orange Belgium. Haar missie bestaat erin haar klanten te inspireren, te connecteren en te begeleiden in een smart ecosysteem. IRISnet verzekert het beheer van de uitbreiding van het glasvezelnetwerk op het grondgebied van het Gewest en biedt bijbehorende telecommunicatiediensten aan om beter te communiceren en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een smart city te maken.

Perscontact IRISnet: Isabelle De Weirdt – 0475 35 34 77